Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11026
Title: Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği adaylarının yaratıcılık hakkındaki düşünceleri
Other Titles: The thoughts of student teachers’ about creativity at an educational faculty
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi.
İşler, Ahmet Şinasi
Bilgin, Asude
Keywords: Sınıf öğretmenliği
Yaratıcılık
Student teachers
Creativity
Issue Date: 1-Apr-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: İşler, A.Ş. ve Bilgin, A. (2002). "Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği adaylarının yaratıcılık hakkındaki düşünceleri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 133-152.
Abstract: Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yaratıcılık ve yaratıcılığa ilişkin etkenler ile ilgili düşüncelerini ortaya koymaktır. Eğitim ortamında yaratıcılık, yaratıcılığın önemi, yaratıcılığı kolaylaştırmanın yolları hep tartışılmış konulardır; ancak öğretmen adaylarının yaratıcılık hakkındaki inançları üzerinde pek durulmamıştır. Bu amaçla yaratıcılık ve onunla ilgili konulardaki kavramlaştırmaları ölçebilecek bir anket geliştirilmiş ve 185 öğretmen adayına uygulanmıştır. Öğretmen adayları, Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı 1, 2, 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden oluşturulmuştur. Örneklem grubunun 151’i kız, 54’ü erkektir. Toplanan verilerin değerlendirilmesi ile elde edilen bulgular eğitim ortamını iyileştirme doğrultusunda tartışılacaktır.
The purpose of this study was to investigate the beliefs of the student teachers’ about creativity and the factors which effect creativity. Creativity in educational settings and the ways of facilitating it were the frequently discussed issues; but the thoughts of student teachers’ about creativity were not recognised well. For this purpose a questionnaire was developed to measure the conceptualizations about creativity. This questionnaire was applied to 185 student teachers. Tthe sample was from the department of classroom teaching of Faculty of Education at Uludag University, Turkey. 151 of them were girls and 54 of them were boys. Results that are provided from handled data will be discussed in terms of developing the educational setting.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152247/5000138054.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11026
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2002 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_11.pdf231.1 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons