Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1100
Başlık: Adaptif robotik ark kaynağı yöntemleri: Robotik kaynak ağzı bulma ve kaynak ağzı takibinde deneysel çalışmalar
Diğer Başlıklar: Adaptive robotic arc welding methods in manufacturing industry: Experimental studies on robotic seam detection and tracking
Yazarlar: Karadere, Gültekin
Yuvalaklıoğlu, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Adaptif robotik ark kaynağı
Akıllı robotik kaynak sistemleri
Kaynak ağzı arama sensörleri
Kaynak ağzı takip sensörleri
Ark yoluyla kaynak ağzı takibi
Lazer sensör
Dokunarak kaynak ağzı bulma
Adaptive robotic arc welding
Intelligent robotic welding
Seam detecting sensor
Seam tracking sensor
Arc wire touch sensor
Gas nozzle touch sensor
Througharc seam tracking
Yayın Tarihi: 6-Tem-2018
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yuvalaklıoğlu, M. (2018). Adaptif robotik ark kaynağı yöntemleri: Robotik kaynak ağzı bulma ve kaynak ağzı takibinde deneysel çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada modern imalat sanayiinde kullanımı oldukça yaygınlaşan robotik adaptif (akıllı) ark kaynağı yöntemlerinden lazer sensör ile kaynak ağzı bulma ve takip yöntemi, dokunarak kaynak ağzı bulma yöntemi ve ark yoluyla kaynak ağzı takip yöntemleri incelenmiştir. Her yöntem deneyler yapılmak sureti ile ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında yöntemlerin kıyaslaması yapılarak birbirlerine göre olan avantajları ve dezavantajları incelenmiştir.
In this research the most common adaptive (intelligent) robotic arc welding methods in modern manufacturing industry such as laser seam tracking, touch sensing and through-arc seam tracking have been investigated. These methods have been evaluated through a series of experiments. At the results section all the methods have been compared and their advantages and disadvantages have been investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1100
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
521883.pdf3.7 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons