Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1100
Title: Adaptif robotik ark kaynağı yöntemleri: Robotik kaynak ağzı bulma ve kaynak ağzı takibinde deneysel çalışmalar
Other Titles: Adaptive robotic arc welding methods in manufacturing industry: Experimental studies on robotic seam detection and tracking
Authors: Karadere, Gültekin
Yuvalaklıoğlu, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Adaptif robotik ark kaynağı
Akıllı robotik kaynak sistemleri
Kaynak ağzı arama sensörleri
Kaynak ağzı takip sensörleri
Ark yoluyla kaynak ağzı takibi
Lazer sensör
Dokunarak kaynak ağzı bulma
Adaptive robotic arc welding
Intelligent robotic welding
Seam detecting sensor
Seam tracking sensor
Arc wire touch sensor
Gas nozzle touch sensor
Througharc seam tracking
Issue Date: 6-Jul-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yuvalaklıoğlu, M. (2018). Adaptif robotik ark kaynağı yöntemleri: Robotik kaynak ağzı bulma ve kaynak ağzı takibinde deneysel çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada modern imalat sanayiinde kullanımı oldukça yaygınlaşan robotik adaptif (akıllı) ark kaynağı yöntemlerinden lazer sensör ile kaynak ağzı bulma ve takip yöntemi, dokunarak kaynak ağzı bulma yöntemi ve ark yoluyla kaynak ağzı takip yöntemleri incelenmiştir. Her yöntem deneyler yapılmak sureti ile ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç kısmında yöntemlerin kıyaslaması yapılarak birbirlerine göre olan avantajları ve dezavantajları incelenmiştir.
In this research the most common adaptive (intelligent) robotic arc welding methods in modern manufacturing industry such as laser seam tracking, touch sensing and through-arc seam tracking have been investigated. These methods have been evaluated through a series of experiments. At the results section all the methods have been compared and their advantages and disadvantages have been investigated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1100
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521883.pdf3.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons