Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10990
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSüle, Gülcan-
dc.contributor.advisorKut, Dilek-
dc.contributor.authorGüzel, İlkay-
dc.date.accessioned2020-06-03T08:22:08Z-
dc.date.available2020-06-03T08:22:08Z-
dc.date.issued2019-11-21-
dc.identifier.citationGüzel, İ. (2019). Su-yağ-kir iticilik bitim işlemi ve dokuma kumaş yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10990-
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, kumaş konstrüksiyonunun ve su, yağ ve kir itici kimyasal madde yapılarının konsantrasyonlarının dokuma kumaşların su, kir ve yağ iticilik özelliğine ve fiziksel özellikleri üzerine etkileri deneysel ve istatiksel olarak incelenmiştir. Kuramsal temeller kısmında, polyester ve pamuk lifinin özellikleri, dokuma kumaş özellikleri ve örgü yapıları, su iticilik bitim işlemi ile tez konusuna ilişkin önceki yıllarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Farklı konstrüksiyonlara sahip pamuk-pes karışımı kumaşlara florokarbon uygulaması sonrası performans ve su iticilik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yaklaşık %65 Polyester-%35 Pamuk oranlarında 3 farklı örgüde (bezayağı, 2/2 panama, 5’li çözgü sateni), sabit çözgü sıklığında (66 çözgü/cm) ve 3 farklı atkı sıklığında (18 atkı/cm, 21 atkı/cm, 24 atkı/cm) 9 farklı çeşit dokuma kumaş üretilmiştir. Üretilen kumaşlara 30 g/l ve 60 g/l /lt florokarbon esaslı su itici kimyasal apre işlemi uygulanmış, apre öncesi ve sonrasında sıcak-soğuk kalandır işlemi uygulanarak yırtılma mukavemeti, kopma mukavemeti, kopma uzaması, aşınma dayanımı, boncuklanma, su itici, lekeleme özellikleri özellikleri standartlara uygun bir şekilde ölçülmüş ve tüm sonuçlar istatiksel olarak analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, atkı sıklığının, örgü yapısının, su itici kimyasal konsantrasyonunun, bitim işlemi öncesi ve sonrası yapılan kalandır işleminin dokuma kumaşların mukavemet, aşınma, boncuklanma, su iticilik ve lekeleme özellikleri için önemli bir avantaj elde edildiği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, fabric construction, concentration of water-oil and dirt repellent chemical structures were experimentally and statistically investigated according to the features of water-dirt and oil repellency on the woven fabrics. In the theoretical foundations part, the features of polyester and cotton fibers, woven fabric features and knitting structures were explained and according to this study’s main subject informations from the past years’ studies about water repellent finishing process were given. The aim of this study was to investigate the performance and water repellency characteristics of the cotton-pes blended fabrics of different constructions after fluorocarbon application. For this purpose, approximately 65%Polyester-35%Cotton in 3 different knitting types (plain, 2/2 panama, 5 warp satin), constant warp density (66 warp/cm) and 3 different weft densities (18 weft/cm, 21 weft/cm, 24 weft/cm) 9 different kinds of woven fabrics were produced. 30 g/l and 60 g/l fluorocarbon based water repellent chemical finishing process was applied to the produced fabrics. Before and after the Hot and cold calender process, tear strength, tensile strength, elongation at break, abrasion resistance, pilling, water repellent, staining features were measured in accordance with the standards and all the results were analyzed statistically. According to the results obtained from the study, it has been found out that, calendering process before and after the finishing process is an advantage for the strength, abrasion, pilling, water repellent and staining features, effected by weft density, knitting structure and water repellent chemical concentration.en_US
dc.format.extentXVI, 236 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.subjectSu iticilertr_TR
dc.subjectWater repellentsen_US
dc.subjectKir iticilertr_TR
dc.subjectKumaş konstrüksiyonutr_TR
dc.subjectFlorokarbontr_TR
dc.subjectDirt repellentsen_US
dc.subjectFabric constructionen_US
dc.subjectFluorocarbonen_US
dc.titleSu-yağ-kir iticilik bitim işlemi ve dokuma kumaş yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of relation ship between woven fabric construction an water-oil-soil repellencyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0001-1429-1721-
dc.contributor.orcid0000-0002-6014-0625-
dc.contributor.orcid0000-0002-9059-0838-
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
605676.pdf3.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.