Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10990
Başlık: Su-yağ-kir iticilik bitim işlemi ve dokuma kumaş yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Investigation of relation ship between woven fabric construction an water-oil-soil repellency
Yazarlar: Süle, Gülcan
Kut, Dilek
Güzel, İlkay
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0001-1429-1721
0000-0002-6014-0625
0000-0002-9059-0838
Anahtar kelimeler: Su iticiler
Water repellents
Kir iticiler
Kumaş konstrüksiyonu
Florokarbon
Dirt repellents
Fabric construction
Fluorocarbon
Yayın Tarihi: 21-Kas-2019
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güzel, İ. (2019). Su-yağ-kir iticilik bitim işlemi ve dokuma kumaş yapısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu tez çalışmasında, kumaş konstrüksiyonunun ve su, yağ ve kir itici kimyasal madde yapılarının konsantrasyonlarının dokuma kumaşların su, kir ve yağ iticilik özelliğine ve fiziksel özellikleri üzerine etkileri deneysel ve istatiksel olarak incelenmiştir. Kuramsal temeller kısmında, polyester ve pamuk lifinin özellikleri, dokuma kumaş özellikleri ve örgü yapıları, su iticilik bitim işlemi ile tez konusuna ilişkin önceki yıllarda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. Farklı konstrüksiyonlara sahip pamuk-pes karışımı kumaşlara florokarbon uygulaması sonrası performans ve su iticilik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla yaklaşık %65 Polyester-%35 Pamuk oranlarında 3 farklı örgüde (bezayağı, 2/2 panama, 5’li çözgü sateni), sabit çözgü sıklığında (66 çözgü/cm) ve 3 farklı atkı sıklığında (18 atkı/cm, 21 atkı/cm, 24 atkı/cm) 9 farklı çeşit dokuma kumaş üretilmiştir. Üretilen kumaşlara 30 g/l ve 60 g/l /lt florokarbon esaslı su itici kimyasal apre işlemi uygulanmış, apre öncesi ve sonrasında sıcak-soğuk kalandır işlemi uygulanarak yırtılma mukavemeti, kopma mukavemeti, kopma uzaması, aşınma dayanımı, boncuklanma, su itici, lekeleme özellikleri özellikleri standartlara uygun bir şekilde ölçülmüş ve tüm sonuçlar istatiksel olarak analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, atkı sıklığının, örgü yapısının, su itici kimyasal konsantrasyonunun, bitim işlemi öncesi ve sonrası yapılan kalandır işleminin dokuma kumaşların mukavemet, aşınma, boncuklanma, su iticilik ve lekeleme özellikleri için önemli bir avantaj elde edildiği sonucuna varılmıştır.
In this study, fabric construction, concentration of water-oil and dirt repellent chemical structures were experimentally and statistically investigated according to the features of water-dirt and oil repellency on the woven fabrics. In the theoretical foundations part, the features of polyester and cotton fibers, woven fabric features and knitting structures were explained and according to this study’s main subject informations from the past years’ studies about water repellent finishing process were given. The aim of this study was to investigate the performance and water repellency characteristics of the cotton-pes blended fabrics of different constructions after fluorocarbon application. For this purpose, approximately 65%Polyester-35%Cotton in 3 different knitting types (plain, 2/2 panama, 5 warp satin), constant warp density (66 warp/cm) and 3 different weft densities (18 weft/cm, 21 weft/cm, 24 weft/cm) 9 different kinds of woven fabrics were produced. 30 g/l and 60 g/l fluorocarbon based water repellent chemical finishing process was applied to the produced fabrics. Before and after the Hot and cold calender process, tear strength, tensile strength, elongation at break, abrasion resistance, pilling, water repellent, staining features were measured in accordance with the standards and all the results were analyzed statistically. According to the results obtained from the study, it has been found out that, calendering process before and after the finishing process is an advantage for the strength, abrasion, pilling, water repellent and staining features, effected by weft density, knitting structure and water repellent chemical concentration.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10990
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
605676.pdf3.98 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


DSpace'deki bütün öğeler, aksi belirtilmedikçe, tüm hakları saklı tutulmak şartıyla telif hakkı ile korunmaktadır.