Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10971
Title: Amino asitler ile 1,4-disübstitüe imidazol bileşiklerinin sentezi ve bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi
Other Titles: Synthesis of 1,4-disubstituted imidazole compounds with amino acids and determination of some biological activities
Authors: Coşkun, Necdet
Gümeçoğlu, Nurşen
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Organik Kimya Anabilim Dalı.
0000-0002-9054-1585
Keywords: 4-Fenil-2,5-dihidro-1H-imidazol-3-oksit
Tetrahidroimidazo [1,5-b] izoksazoller
İmidazol
Amino asit
Antifungal
4-Phenyl-2,5-dihydro-1H-imidazole-3-oxide
Tetrahydro imidazole [1,5-b] isoxazoles
Imidazole
Amino acid
Antifungal
Issue Date: 15-Nov-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gümeçoğlu, N. (2019). Amino asitler ile 1,4-disübstitüe imidazol bileşiklerinin sentezi ve bazı biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Amino asit esterleri 1 metanol içerisinde formaldehit ile reaksiyona sokuldu ve yerinde oluşturulmuş iminler, fenasil bromür oksim ile muamele edilerek karşılık gelen 4-fenil-2,5-dihidro-1H-imidazol-3-oksitleri 2 elde edildi. 2 bileşiklerinin dimetil asetilen dikarboksilat ile 1,3-dipolar siklokatılma reaksiyonu sonucunda 3 bileşikleri sentezlendi. Bu bileşiklerin asetonitrilde piperidin varlığında halka açılma reaksiyonları, yüksek verimlerde imidazolleri 4 sağladı. Sentezlenen bileşikler, spektroskopik olarak karakterize edildi ve C.albicans mantarına karşı in vitro antifungal aktivite açısından değerlendirildi.
Amino acid esters 1 were reacted with formaldehyde in methanol and the in situ formed imines treated with phenacyl bromide oxime to give the corresponding 4-phenyl-2,5-dihydro-1H-imidazole-3-oxides 2. The 1,3-dipolar cycloaddition of the latter with dimethyl acethylenedicarboxylate provided the cycloadducts 3-4. The reflux of these compounds in acetonitrile in the presence of piperidine provided imidazoles 5 in high yields. The synthesized compounds were characterized spectroscopically and evaluated for in vitro antifungal activity against C.albicans fungus.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10971
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
605380.pdf2.55 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons