Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1096
Title: Zeytin karasuyunun arıtımında ileri oksidasyon proseslerinin uygulamaları
Other Titles: Applications of advanced oxidation processes for the treatment of olive oil mill wastewater
Authors: Kılıç, Melike Yalılı
Çalışkan, Huriye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Zeytin karasuyu
İleri oksidasyon prosesleri
Ön arıtım prosesleri
Olive oil mill wastewater
Advanced oxidation processes
Pre-treatment processes
Issue Date: 21-Jun-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çalışkan, H. (2018). Zeytin karasuyunun arıtımında ileri oksidasyon proseslerinin uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Blimleri Enstitüsü.
Abstract: Zeytinyağı üretim sürecinde oluşan karasu içerdiği yüksek organik içerik sebebiyle geleneksel metotlar ile arıtımı engelleyen özellikler sergilemektedir. Yapılan bu çalışmada karasu arıtımında kullanılan İOP'nin literatürdeki uygulamaları incelenmiş, maliyet analizleri değerlendirilmiş ve uygulanabilirlik yönleriyle öne çıkan prosesler belirlenmiştir. Maliyet değerlendirmeleri genellikle yatırım ve işletim maliyetleri baz alınarak değerlendirilmiş ve IOP'nin temel prensipleri de çalışmada detaylandırılmıştır. Yapılan literatür araştırmaları sonucunda İOP'nin ön arıtım mekanizmaları ile entegre çalışması durumu öne çıkmaktadır. Ön arıtma metotları olarak kimyasal koagülasyon-flokülasyon prosesleri ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Uygulanan H2O2/UV , O3 /UV, O3 , O3 /H2O2/UV prosesleri için yakın giderim verimleri görülmekte olup, işletme ve yatırım maliyetleri açısından bu proseslerin yüksek seviyelerde kaldığı görülmüştür. Giderim verimleri, maliyet analizleri baz alındığında Fenton/Foto fenton proseslerinin yüksek tercih edilebilirliğe sahip olması sonucu dikkat çekmektedir.
Olive oil wastewater that formed in the olive oil production process, has high organic content that inhibit purification by traditional methods. In this study, the literary applications of AOP used in olive mill wastewater treatment have been examined, cost analysis has been evaluated and prominent processes have been determined . Cost estimates are generally based on investment and operating costs and the basic principles of AOPs are detailed in the study. As a result of literature studies, the situation of integrating AOP with pre-treatment mechanisms comes to the forefront. Generally chemical coagulation-flocculation processes have been used as pre-treatment methods. Near removal efficiencies have been observed for the applied H2O2 / UV, O3 / UV, O3, O3 / H2O2 / UV processes and these processes have high operation and investment costs. When the cost and removal efficiency are evaluated, the Fenton / Photo fenton processes have high preference.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1096
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
521592.pdf22.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons