Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10688
Title: Bir çelik boru üretim fabrikasının lojistik süreçlerinin iyileştirilmesi
Other Titles: Improvement of logistics processes of a factory that produces steel pipe
Authors: Orbak, Ali Yurdun
Küçük, Metin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yalın altı sigma
DMAIC
Lojistik
Taşıma maliyetlerinin azaltılması
Minitab
MPL
Lean six sigma
Logistics
Reducing transportation costs
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Küçük, M. (2013). Bir çelik boru üretim fabrikasının lojistik süreçlerinin iyileştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Lojistik, bilgi teknolojisi ve mikro biyoloji ile birlikte 21. yüzyılda gelişecek en önemli üç iş kolundan birisidir. Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin etkili ve verimli bir şekilde taşınmasının ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir.Gelecekte kurumların rekabeti ürettikleri ürünlerde veya tüketilen ülkelerde değil, kullandıkları tedarik zincirlerinde olacağı kabul edilmektedir. Lojistik süreçlerinin iyileştirilmesi şirketlerin rekabetini arttıracaktır. Üretilen ürüne katma değeri olmayan taşımaların en aza indirilmesi, son tüketiciye en kısa sürede ve kaliteli şekilde ulaştırılması müşteri memnuniyetinin artmasının yanında lojistik maliyetlerinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı şirketlerin lojistik süreçlerinin eniyilemeyi amaçlaması kaçınılmazdır.Bir çelik boru üretim fabrikasının lojistik süreçlerinin iyileştirilmesi için yalın altı sigma yaklaşımının DMAIC (Tanımlama, Ölçme, Analiz Etme, İyileştirme, Kontrol Etme) adımı kullanılmıştır. Tanımlama aşamasında Balık Kılçığı Diyagramından yararlanılmıştır. Elde edilen dataları düzgün yorumlayabilmek için Ölçme ve Analiz aşamalarında Minitab 15.0 programı kullanılmıştır. Stok sahalarından daha fazla yararlanabilmek için konteynır kullanımı irdelenmiştir. Daha detaylı analizler için iki farklı matematiksel model geliştirilmiş ve bu modeller MPL de kodlanmış ve çözdürülmüştür. Tez çalışması sonucunda, lojistik maliyetlerinin azaldığı, lojistik süreçlerinin daha verimli hale getirildiği datalarla ispatlanmıştır.
Logistics is among the most important three businesses that will be improved in 21st century together with information technology and micro biology. Logistics is efficiently planning, performing and controlling to move materials in both directions, from starting point of raw material to place where they are consumed, to meet the needs of customers.In the future, competition of companies won't be about products which they produce or about countries where these products are consumed, but it will be about the supply chains they use. Competition of companies will be raised by improving logistics processes. To reduce transportation that do not add value to the products and to deliver the products to customers in a short time will lead to reduce logistics' costs and in addition they will raise customers? satisfaction. Therefore, companies should optimize their logistics processes.DMAIC step of lean six sigma approach (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) is used to reduce of transportation costs of a pipe manufacturing company. Ishikawa diagram is used for Define phase. Minitab 15.0 program is used to interpret data in Measure and Analysis phases. Use of container is examined to utilize stock areas. For further analysis, two different mathematical models are generated. These models are coded and solved on MPL (Mathematical Programming Language). As a result of the thesis, reducing of logistics costs and increasing productivity of logistics processes are proved via data.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10688
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329394.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons