Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10635
Title: Adi fiğde alttürler arası melezlerin sitogenetik özellikleri
Other Titles: Cytogenetic characteristics of hybrids between common vetch subspecies
Authors: Açıkgöz, Esvet
Kartal, Gülçin Kahraman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Adi fiğ
Vicia sativa L.
Kromozom
Sitogenetik
Polen canlılığı
Common vetch
Chromosome
Cytogenetic
Pollen viability
Issue Date: 10-Mar-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kartal, G. K. (2017). Adi fiğde alttürler arası melezlerin sitogenetik özellikleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, adi fiğde (Vicia sativa L.) alttürler ve bunların melezlerinin kromozom sayısı ve morfolojilerini belirlemek amacı ile 2015-2016 yılları arasında yapılmıştır. Araştırmada adi fiğ kompleksi içerisinde yer alan V. sativa subsp. sativa L.,V. sativa subsp. macrocarpa,V. sativa subsp. nigra, V. sativa subsp. cordata ,V. sativa subsp. amphicarpa ,V. sativa subsp. segetalis ,V. sativa subsp. angustifolia alttürleri ve bu alttürler arası bazı melez kombinasyonları kullanılmıştır. Hazırlanan örneklerde kromozom sayımları gerçekleştirilmiş ve kromozom boyları ölçülmüştür. Yaptığımız çalışmalarda, subsp. sativa, subsp. macrocarpa ve subsp. segetalis'in 2n=12, subsp. cordata ve subsp. nigra'nın 2n=10, subsp. angustifolia ve subsp. amphicarpa'nın 2n=14 somatik kromozoma sahip oldukları belirlenmiştir. Ebeveyn alttürlerde polen canlılığı çok yüksek bulunurken, melezlerde polen canlılığı çok düşük bulunmuştur.
This study was conducted to determine chromosome numbers and caryotypes of common vetch (Vicia sativa L.) subspecies and their hybrids in 2015 and 2016 experimental years. In this study, the following subspecies V. sativa subsp. sativa L.,V. sativa subsp. macrocarpa,V. sativa subsp. nigra, V. sativa subsp. cordata ,V. sativa subsp. amphicarpa ,V. sativa subsp. segetalis ,V. sativa subsp. angustifolia and their hybids were investigated. Chromosome numbers and karyotype analysis were reported in the study material. In our study, somatic chromosome numbers of subsp. sativa, subsp. macrocarpaand subsp. segetalis were found as 2n=12, subsp. cordata and subsp. nigra as 2n=10 and subsp. angustifolia and subsp. amphicarpa as 2n=14. The parent subspecies had very high percentage of pollen viability while pollen viability reduced clearly in the hybrids.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10635
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
470591.pdf2.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons