Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10486
Title: ISO 22000 ve gıda sanayinde uygulamaları
Other Titles: ISO 22000 and applications in the food industry
Authors: Başoğlu, Fikri
Çınar, Serpil
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: HACCP
Gıda güvenliği
ISO 22000:2005
Food safety
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çınar, S. (2012). ISO 22000 ve gıda sanayinde uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sağlıklı ve güvenli gıdaların üretimi ve temini, sağlıklı beslenmenin en temel ve vazgeçilmez unsurudur. Bu amaçla günümüzde üreticiler, işleyiciler, taşıyıcılar, toptan ve perakende satış kuruluşlarının dahil olduğu çeşitli gruplar, akademisyenler ve resmi makamlar tarafından çeşitli kontrol yöntemleri ve yaklaşımları geliştirilmiştir.3 Mart 2003 tarihinde TS 13001/Mart 2003 ?Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına (HACCP) Göre Gıda Güvenliği Yönetimi-Gıda Üreten Kuruluşlar ve Tedarikçileri İçin Yönetim Sistemine İlişkin Kurallar adıyla HACCP standardı yayımlanmıştır. 1 Eylül 2005 ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-Gıda Zincirinde Yer Alan Kuruluşlar İçin Şartlar standardı yayımlanmıştır. ISO 22000:2005, gıda zincirinde yer alan kuruluşta, gıdanın tüketimi anında güvenli olmasını sağlamak ve gıda güvenliğine yönelik olan tehditleri kontrol altına alma yeteneğini göstermek için gerekli olan gıda güvenliği yönetim sistemine ait şartları kapsamaktadır.Bu çalışmanın amacı, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve doküman yapısını anlatarak bir yemek firmasına uygulanmasıdır.
The production and supply of healthy an safe food is most fundamental and indispensable element of healthy diet. For this purpose at the present day, various control mechanism have been developed by producers, processors, transporters, wholesale and retail sales of various groups, including organizations. On 3 March 2003, TS 13001/March 2003 According to `Hazard analysis and critical control points (HACCP), food safety management for food producing organization and suppliers was published standard of HACCP in the name of rules for management system. On 1 September 2005, the standard was published for food safety management systems and requirements for bodies in the food chain. ISO 22000:2005, the organization in the food chain, food consumption and security fort he immediate control of the threats that are required to demonstrate the ability to include the requirements for food safety management. The purpose of this study, The ISO 22000 food safety management system and the structure of the document describing the implementation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10486
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329383.pdf12.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons