Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10447
Title: Sabit ya da hareketli tekil ısı kaynağının iki boyutlu plakalarda oluşturduğu sıcaklık dağılımı ve termal gerilmelerin incelenmesi
Other Titles: Investigation of temperature distribution and thermal stresses by a stationary or moving heat source in two dimensional plates
Authors: Pala, Yaşar
Çavuş, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Sıcaklık dağılımı
Termal gerilme
Çift katlı fourier serisi
Temperature distribution
Thermal stress
Double fourier series
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çavuş, M. (2011). Sabit ya da hareketli tekil ısı kaynağının iki boyutlu plakalarda oluşturduğu sıcaklık dağılımı ve termal gerilmelerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada hareketsiz ya da hareketli bir noktasal ısı kaynağının iki boyutlu ince bir plaka üzerinde hareketi sırasında meydana gelen sıcaklık dağılımı ve bununla birlikte meydana gelen termal gerilmeler Fourier analizi yöntemi ile incelenmiş ve problemin analitik olarak çözümü için çift katlı Fourier serileri kullanılarak yeni bir metot geliştirilmiştir. Geliştirilen metodun gerektirdiği hesaplamaları bilgisayarda kolay bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla bir algoritma geliştirilmiştir. Algoritma sayesinde, hesaplamaların kolay yapılmasının yanında ısı kaynağının ardışık hareketleri sonucunda da sıcaklık dağılımı elde edilebilmesi sağlanmıştır. Bu algoritmayı kullanan bir de kullanıcı arayüz yazılımı geliştirilerek metodun endüstriyel alanda da kullanımı sağlanmıştır.
In this study temperature distribution and thermal stresses by a stationary or moving heat source on a two dimensional thin plate have been investigated with the aid of Fourier analysis. By using double Fourier series a new method to solve this problem has been presented. An algorithm for the calculations that presented new method requires has been developed. Besides making the calculations easier, the algorithm makes it possible to obtain the temperature distribution for a sequential moving heat source. A user interface for that algorithm has also been developed to enable the use of this method in industrial applications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10447
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302448.pdf768.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons