Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10376
Title: Araç koltuğu destek sac parçalarının topografya optimizasyonu ile tasarımı ve analizi
Other Titles: Design and analysis of vehicle seat support members by topography optimization
Authors: Kaya, Necmettin
Sarıtaç, Serdar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Emniyet kemer çekme
Topografya optimizasyonu
Statik itme testi
Yolcu koltuğu
Sonlu elemanlar analizi
Seat belt anchorage test
Topography optimization
Static push test
Passenger seat
Finite element analysis
Issue Date: 25-Apr-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sarıtaş, S. (2016). Araç koltuğu destek sac parçalarının topografya optimizasyonu ile tasarımı ve analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, bir ticari araç yolcu koltuğunun emniyet kemer çekme regülasyonuna göre durumu incelenmiştir. Koltuk yanal elemanı üzerinde regülasyon yükleri ile topografya optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. Topografya optimizasyonu ile elde edilen yeni yanal eleman için koltuğun ECE R14 emniyet kemer çekme ve ECE R80 statik itme testlerine uygunluğu sonlu elemanlar analizleri ile gösterilmiştir. Topografya analizi ile tasarlanan destek elemanıyla koltuk üzerinden ağırlık azaltması yapılmıştır. Sonlu elemanlar analizleriyle doğrulanan koltuğun nihai tasarımı fiziksel testlere tabi tutulmuştur. Koltuk ve bağlantı elemanlarının uygunluğu fiziksel testlerle de doğrulanmıştır. Regülasyonlarla belirtilen yükler altında test edilecek koltuk için geliştirme çalışmaları sonlu elemanlar analizleri ile gerçekleştirilmiş olup topografya optimizasyonu ile tasarıma yön verilmiştir.
In this study, a commercial vehicle passenger seat performance under a safety regulation, namely ECE R14, has been investigated. A topography optimization performed on seat side member with regulative loads. Optimized side member geometry has been validated with seatbelt anchorage strength, ECER14, and static test part of ECE R80. Weight reduction of seat has been made possible with usage of topography optimization while designing seat side member. Prototypes of the final design of the seat have been subjected to physical tests. Seat and its anchorages have been shown to meet ECE R14 and ECE R80 safety norms. Seat design development has been conducted by finite element simulations and the design directions have been given with topography optimization.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10376
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459130.pdf4.15 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons