Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1023
Title: Sivas'tan toplanan cüce kertenkele (Parvilacerta parva (Boulenger, 1887))'nin helmint faunası
Other Titles: The helminth fauna of the dwarf lizard (Parvilacerta parva (Boulenger, 1887)) collected from Sivas
Authors: Yıldırımhan, Hikmet Sami
Kırım, Kübra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Cüce kertenkele
Cestoda
Oochoristica tuberculata
Parvilacerta parva
Cestoda
Oochoristica tuberculata
Issue Date: 7-Aug-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırım, K. (2018). Sivas'tan toplanan cüce kertenkele (Parvilacerta parva (Boulenger, 1887))'nin helmint faunası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Haziran 2016 tarihinde Sivas ili Ulaş ilçesinden 30 adet (6 dişi, 24 erkek) Cüce Kertenkele (Parvilacerta parva) helmint parazitleri açısından incelenmiştir. 30 Cüce kertenkelenin 6'sında toplam 13 Oochoristica tuberculata (Rudolphi,1819) (Cestoda) örneğine rastlanmıştır. O. tuberculata kertenkelelerde yaygın bulunan bir Cestod türüdür. Yurdumuzda Cüce kertenkeleler üzerinde gerçekleştirilen ikinci çalışma olup, Oochoristica tuberculata konak kertenkele için yeni kayıttır.
In 2016 June, 30 amount of dwarf lizards (6 female and 24 male) from Ulaş country, Sivas were studied by the aspect of helminth parasites. 13 Oochoristica tuberculata (Rudolphi,1819) (Cestoda) samples have been found in the 6 of 30 dwarf lizards. Oochoristica tuberculata is a cestod species that commonly found on lizards. It is the second study on dwarf lizards ever and, Oochoristica tuberculata is the new record for the host lizard.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1023
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
522057.pdf962.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons