Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10202
Title: Fenretinid ve indol-3-karbinol kombinasyonunun meme kanseri hücre soyları üzerindeki sitotoksik/apoptotik etkilerinin araştırılması
Other Titles: Investigation of cytotoxic/apoptotic effects of fenretinide and indole-3-carbinol combination on breast cancer cell lines
Authors: Dere, Egemen
Cevatemre, Buse
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: 4-HPR
I3C
Meme kanseri
Kemoterapi
Sitotoksisite
Breast cancer
Chemotherapy
Cytotoxicity
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Cevatemre, B. (2012). Fenretinid ve indol-3-karbinol kombinasyonunun meme kanseri hücre soyları üzerindeki sitotoksik/apoptotik etkilerinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde meme kanseri hastalarının durumları, kliniğe yeni kemoterapi rejimleri girmesine rağmen halen tatmin edici değildir.Bu nedenle, meme kanseri hastalarında kullanılabilecek yeni yaklaşımlar gerekmektedir. Bu çalışmada, sentetik bir retinoid olan fenretinid (4-HPR) ile brokoli ve lahana gibi bitkilerde doğal bir bileşik olarak bulunan indol-3-karbinol'ün (I3C), MCF-7 (östrojen reseptör pozitif) ve MDA-MB-231 (östrojen reseptör negatif) hücre soyları üzerindeki sitotoksik aktiviteleri araştırılmıştır. MCF-7 ve MDA-MB-231 hücrelerinde, 4-HPR ve I3C kombinasyon tedavisinin apoptozisi indükleyerek, bileşiklerin yalnız başlarına kullanımına kıyasla daha güçlü bir sitotoksik aktiviteye neden olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, kombinasyon tedavisinin, insan meme kanseri tedavisinde kullanılabileceği öngörüsüyle in vivo deneylerin yapılması gerekmektedir.
The outcome of patients with breast cancer is still not satisfactory to date although new chemotherapy regimens have been introduced into the clinics. Therefore, novel approaches are required for better management of breast cancer patients. In this study, cytotoxic activity of a new combination of fenretinide, a synthetic retinoid with indole-3 carbinol, a natural product present in vegetables such as broccoli and cabbage, is tested against MCF-7 (estrogen receptor positive) and MDA-MB-231 (estrogen receptor negative) cell lines.It has been found that the combination resulted in more powerful cytotoxic activity by inducing apoptosis, compared to their single use of each agent. In conclusion, this novel combination warrants in vivo experiments to elucidate its possible use in the treatment of breast cancer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10202
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329371.pdf3.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons