Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10188
Title: S. cerevisiae'da abiyotik stres koşullarının HXT4 geni transkripsiyonuna etkilerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the effects of abiotic stress conditions on the transcription of HXT4 gene in S. cerevisiae
Authors: Türkel, Sezai
Bahar, Saniye
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Abiyotik stres
Trehaloz
Glukoz sinyali
Hekzos taşınımı
S. cerevisiae
Abiotic stres
Trehalose
Glucose signaling
Hexose transport
Issue Date: 23-Sep-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bahar, S. (2011). S. cerevisiae'da abiyotik stres koşullarının HXT4 geni transkripsiyonuna etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: S. cerevisiae'da glukoz tercih edilen bir karbon ve enerji kaynağıdır. S. cerevisiae'da glukozun hücre içine taşınması hücre membranında bulunan Hxt proteinleri tarafından yapılır. HXT4 geni transkripsiyonu glukoz sinyali ile kontrol edilir ve glukoz taşınmasında önemli işlevi vardır. Hücre içine taşınan glukoz ise hücrenin fizyolojik durumuna göre metabolize edilir. Abiyotik stres koşullarında S. cerevisiae'da stres koruyucu metabolitler olarak glikolitik yola bağlı olarak trehaloz ve gliserol sentezlenmektedir. Bu araştırmada HXT4 transkripsiyonuna abiyotik stres koşullarının etkileri incelendi. Ozmotik stresin HXT4 geni transkripsiyonunu baskıladığı görüldü. Oksidatif stresin ise HXT4 geni transkripsiyonunu aktive ettiği belirlendi. Diğer taraftan, sıcaklık stresinin ise belirli koşullarda HXT4 geni transkripsiyonunu aktive ettiği bulundu. Bu sonuçlara ek olarak stres koşullarında aktive edilen transkripsiyon faktörleri Hot1p ve Yap1p'nin HXT4 geni transkripsiyonuna etkilerinin olmadığı bulundu.
Glucose is the preferred carbon and energy resource in S. cerevisiae. Glucose transport into the cell is carried out by the Hxt proteins localized in the cell membrane. Transcription of the HXT4 gene is regulated by glucose signaling and it has a significant function in glucose transport. Once transported into the cell, glucose is metabolized depending on the physiological status of the yeast cell. Under abiotic stress conditions, trehalose and glycerol are synthesized from glycolytic intermediates as stress protectant metabolites in S. cerevisiae. In this research, effects of abiotic stress conditions on the transcription of HXT4 were investigated. It was found that while osmotic stress represses the transcription of HXT4, oxidative stress activates its transcription. On the other hand, it was shown that the temperature stress also activates the transcription of HXT4 gene in certain conditions. In addition to these results, it was found that the stress activated transcription factors Hot1p and Yap1p have no effect on the transcription of HXT4 gene.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10188
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302432.pdf1.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons