Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10145
Title: Kimyasal çektirme işleminin pet esaslı yapay damarların dinamik yorulma davranışına etkisi
Other Titles: Effect of chemical compaction on dynamic fatigue behaviour of pet based vascular grafts
Authors: Ulcay, Yusuf
Işık, Ahmet Fatih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yapay damar
Poliester
Kimyasal çektirme - büzdürme
Su geçirgenliği
Dinamik yorulma
Vascular graft
Polyester
Chemical compaction
Water permeability
Dynamic fatigue
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, A. F. (2011). Kimyasal çektirme işleminin pet esaslı yapay damarların dinamik yorulma davranışına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Temel tekstil yapıları olan dokuma ve örme kumaşlar, kardiyak akış esnasında kanın transfer edilmesine yardım eden mekanik özelliklere sahip olmaları nedeniyle yapay damar gref üretiminde kullanılmaktadırlar. Mevcut greflerde çoğu durumda ana malzeme olarak poliester kullanılmaktadır. Bu nedenle, gref performansındaki değişiklikler lif ve/veya iplikteki yapısal farklılıklar nedeniyle olmaktadır. Yapay damarlar dokuma veya örme makinalarında üretildikten sonra çektirme - büzdürme, kıvrım verme ve sterilizasyon gibi işlemlere tabi tutulmaktadırlar. Bu çalışmada farklı lif inceliklerinde aynı lineer yoğunluğa sahip ipliklerle dokunmuş tekstil yüzeylerine kimyasal büzdürme işlemi uygulanmıştır. Ham ve büzdürülmüş tekstil yüzeylerine uygulanan mukavemet ve su geçirgenliği testleri sonucunda malzemelerin genel karakteristikleri elde edilmiştir. Yük kontrollü yorulma cihazıyla ipliklerin ne kadar bir çapsal genleşmeye maruz kalacağı tespit edilmiştir. Bu verilere bağlı olarak, kimyasal büzdürme ile su geçirgenliğinde yapılan iyileşmenin yapay damarların mekanik özelliklerine ve dinamik yorulma davranışına etkisi değerlendirilmiştir.
Vascular grafts are made of basic textile structures such as woven or knitted fabrics because of their vessel like mechanical properties which helps to transfer the blood during cardiac pulse. In many cases polyester is used as a main material. Therefore, differences in performances are due to structures of yarn and fabric. Vascular grafts are compacted, crimped and sterilized after removal from knitting machines or looms. In this study chemical compaction was applied to the polyester fabrics woven with same lineer density yarns in different fiber finenesses. General characteristics of raw and compacted textile structures were determined by tensile and water permeability tests. Dilation of yarns were obtained with a controlled-load fatigue tester. Results were evaluated in order to determine the effect of water permeability improvement by chemical compaction on mechanical properties and fatigue behaviour of vascular grafts.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10145
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
302425.pdf3.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons