Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10028
Title: Kabin körüklerinin tasarım, üretim ve test parametrelerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of the cabin air spring's design, production, testing parameters
Authors: Özcan, Reşat
Kasım, Hasan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Mekanik Anabilim Dalı.
Keywords: Kabin körüğü
Kauçuk
Kord bezi
Vulkanizasyon
Otomotiv
Hava süspansiyon sistemleri vb
Cab airsprings
Rubber
Cord fabric
Vulkanization
Automotive
Air suspension systems etc.
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kasım, H. (2012). Kabin körüklerinin tasarım, üretim ve test parametrelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bugünlerde yollarda bulunan büyük araçların yarısından fazlasında üreticilerin kullanımı teşvik etmesi üzerine hava süspansiyon körüklerin kullanımı artmaktadır.Kullanım yerlerine bağlı olarak körük tipleri süspansiyon körüğü , endüstriyel titreşim körükleri , kabin körükleri v.b tiplerde üretilmekte olup bu projede kabin körükleri incelenmektedir.Kabin körüklerinde tasarım, üretim ve test parametrelerinin belirlenmesi yapıyı oluşturmada temel taşlardır. Frekans , yay katsayısı gibi araç konfor koşullarını yakından ilgilendiren bu parametreler hava körüklerindeki çeşitliliğin etkenleridir. Hava körüklerinin spesifik karakteristiklerini belirlemek için statik ve dinamik deneyler gerçekleştirilmiş olup bilgisayar destekli hesaplamalar yapılmıştır. Aynı zamanda hava körüğünün doğasını daha iyi anlayabilmek için kauçuk ve kord bezinin karakteristik davranışları bu proje kapsamında incelenmiştir.
Air springs are used by practically all manufacturers who offer air suspension on their vehicles, and more than half of all the trucks on the road today.Although air springs are produced in single, double, triple convoluted ,reversible sleeve styles as the sleeve style examined in this project for cab air springs.Determining air springs design, production, testing parameters is the basis of the air spring structure.Vehicle conditions effect on comfort connected with parameters like frequency, spring rate etc. are very important for designation air spring various forms.In order to obtain the air spring characteristics, the static and dynamic experiments have been implemented and calculations made using computer environment .Also parameters about rubber bellow and cord fabric have been examined for understanding the air spring nature clearly.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10028
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
329360.pdf1.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons