Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10013
Title: Araç matematiksel modelinin oluşturulması ve tasarım parametrelerinin sezgisel yöntemlerle optimizasyonu
Other Titles: Constructing the mathematical model of vehicle and optimization of design parameters with heuristic method
Authors: Öztürk, Ferruh
Yurttaş, Ayça
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Çeyrek araç modeli
Genetik algoritma
Quarter car model
SimMechanics
Genetic algorithms
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yuttaş, A. (2013). Araç matematiksel modelinin oluşturulması ve tasarım parametrelerinin sezgisel yöntemlerle optimizasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde, araç konfor özelliği pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Müşteriler otomobil satın alırken daha konforlu olan araçları tercih eder hale gelmiştir. Bu nedenle üreticilerin konfor üzerine yaptıkları Ar-Ge çalışmaları günden güne artmaktadır.Bu çalışmada, yolcu konforuna olumsuz etkisi olan ve yoldaki titreşimlerden kaynaklanan ivmelenme değerleri incelenmiştir. Amaç; araç süspansiyonuna ait en iyi sönümleme ve yay katsayısının tespit edilmesidir. Probleme ait matematiksel modelin kurulması zor olduğundan ivmelenme değerleri simülasyon yardımı ile tespit edilmiştir. Simmechanics kullanılarak oluşturulan çeyrek araç modelinde giriş değerleri, süspansiyon sönümleme katsayısı, süspansiyon yay katsayısı ve tekerlek yay katsayısı olarak alınmıştır. Matlab GA Toolbox kullanılarak problemin amaç fonksiyonu, meta sezgisel algoritmalardan birisi olan Genetik Algoritma ile optimize edilmiştir.
Vehicle comfort feature has a big impact on emerging marketing strategies in recent years. Customers prefer more comfortable cars during the trading. Thus, R&D activities on vehicle comfort increase day by day.In this study acceleration values which is caused by road vibrations and impact on passenger comfort negatively are researched. The purpose is to determine the best damping and spring coefficient of the vehicle suspension. As it is difficult to generate mathematical model of the problem, acceleration values are calculated by simulation. By using Simmechanics, the quarter car model that inputs are suspension damping coefficient, suspension spring coefficient and tire spring coefficient is formed. The objective function of the problem is optimized by Genetic Algorithm, which is one of the meta-heuristics methods, using by Matlab GA Toolbox.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10013
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
286954.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons