Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/940
Title: A comparative study on the place of coding education in secondary school curriculum and textbooks of Turkey, the UK and Russia
Other Titles: Türkiye, İngiltere ve Rusya ortaokul müfredat ve ders kitaplarında kodlama eğitimi konusunun yeri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma
Authors: Bayraktar, Bahtiyar
Broutin, Menekşe Seden Tapan
Tiflis, Özdemir
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Bilişim teknolojileri ve bilgisayar egitimi
CIPP modeli
Kodlama eğitimi
Gagne'nin öğretim durumları modeli
Matematik eğitimi
CIPP model
Coding education
Gagne's model of instructional design
Information technology and computing
Mathematics educatio
Issue Date: 5-Jul-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tiflis Ö. (2018). A comparative study on the place of coding education in secondary school curriculum and textbooks of Turkey, the UK and Russia. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: The teaching of coding which is the foundation of the 21st century skills is followed with great interest in the world. Recently, as a result of STEM education, which is an interdisciplinary teaching approach, the significant of coding education and its relation with other disciplines is more important. As in Turkey, it is the most important mistakes in front of the coding training that thinks that coding is related only to the informatics course. The mathematics that forms the basis of the coding course must be at the point of coding education. When countries with proven success in coding education are examined, the importance given to mathematics is understood. In this study, the determination of the place of coding training in computing and computing curriculum textbooks in Turkey, UK, and Russia is made. The similarities and differences between the coding trainings in these three countries were evaluated using CIPP model and Gagne's Nine Events of Instruction. In study, as the textbooks Information Technologies and Software Course 5th Grade Teacher's Guide (online book), Matrix Computing for 11-14, 8th Informatics course book and as the curriculum, The Information Technologies and Software Curriculum for Turkey in 2017, Computing in the National Curriculum Key Stage 3 for England in 2014, the informatics curriculum for Russia in 2012 were used. With this study, the adequacy of curricula and textbooks in Turkey were implemented by the Ministry of Education was evaluated. In addition, the similarities and differences of curricula and textbooks in Turkey, England and Russia compared and evaluated. As a result of the study, identified deficiencies in terms of suggestions for coding training in Turkey.
21. yy becerilerinin temelini oluşturan kodlama öğretimi dünyada büyük ilgiyle takip edilmektedir. Son dönemde, disiplinler arası öğretim yaklaşım olan STEM eğitiminin bir getirisi olarak kodlama eğitiminin önemi ve diğer disiplinlerle olan ilişkisi daha çok önemsenmektedir. Türkiye'de olduğu gibi kodlama konusunun sadece bilişim dersiyle ilişkisi olduğu düşüncesi kodlama eğitiminin önündeki en önemli engellerdendir. Kodlama dersinin temelini oluşturan matematik dersi kodlamanın öğrenilmesi noktasında olmazsa olmazdır. Kodlama eğitimi konusunda başarısını kanıtlamış ülkeler göz önüne alındığında matematiğin önemi anlaşılmaktadır. Bu çalışmada; kodlama eğitiminin Türkiye, İngiltere ve Rusya'da ki bilişim müfredatlarında ve bilişim ders kitaplarında ki yerinin tespiti yapılmıştır. Bu üç ülkede ki kodlama eğitimleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar CIPP modeli ve Gagne'nin öğretim durumları modeli kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmada, 5.sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretmen kılavuz kitabı, matrix computing for 11-14, 8th Informatics course book kitapları ve müfredat olarak bilişim teknolojileri ve yazılım 2017 Turkiye müfredatı, computing in the National Curriculum Key Stage 3, 2014 Ingiltere müfredatı, the informatics 2012 Rusya müfredatı kullanılmıştır. Bu çalışmayla Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan müfredat ve ders kitabının yeterliliği değerlendirilmiştir. Ayrıca, Türkiye'de ki kodlama eğitimi ile Ingiltere ve Rusya'da ki müfredat ve ders kitapları arasındaki benzerlik ve farklılıklar tespit edilip değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda belirlenen eksiklikler açısından Türkiye'de ki kodlama eğitimi için önerilerde bulunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/940
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
530405.pdf13.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons