Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 32 (Search time: 0.282 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016Uyku polikliniğine başvuran multiple skleroz tanısı ile takipli olgularda yorgunluk ve uyku bozukluklarının polisomnografik ve demogafik incelenmesiTuran, Ömer Faruk; Sıvacı, Ali Özhan; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
2016Gastroözofageal reflü hastalığında yaşam kalitesinin incelenmesiÖzkan, Tanju Başarır; Koçyiğit, Esra; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2011Çocuk onkoloji hastalarında yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesiSevinir, Betül Berrin; Yıldırım, Nihal Sargın; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2013Çalışan kalpte yapılan koroner baypas cerrahisi ile kardiyopulmoner baypas altında yapılan koroner arter baypas cerrahisinin yaşam kalitesi üzerine etkisinin karşılaştırılmasıBiçer, Murat; Binicier, Nöfel Ahmet; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü/Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı.
2022Covid-19 pandemisinin primer immün yetmezlikli hastalarda yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete ve psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisiKırlı, Selçuk; Muştucu, Anıl; Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2018Servikal distoni tanısı ile takip edilen ve botulinum toksini tedavisi uygulanan hastalarda ve yakınlarında motor olmayan bulgular arasında anksiyete ve depresyonun, kognitif fonksiyonların ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesiÖzbek, Sevda Erer; Ceylan, Dursun; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
2018Ostominin, hastaların yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete düzeyleri üzerindeki etkilerinin incelenmesiAkkaya, Cengiz; Türk, Eralp; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
2008Mide neoplazmı nedeniyle opere edilen hastaların postoperatif dönemdeki yaşam kaliteleriÖzgüç, Halil; Sönmez, Yalçın; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
2015Bursa İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı çalışan hekimlerde iş doyumu ve yaşam kalitesi düzeyi ile etkileyen etmenlerPala, Kayıhan; Emiroğlu, Pelin Şavlı; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
2014Sarkoidoz hastalarında St.George yaşam kalitesi anketi ve yorgunluk anketinin altı dakika yürüme testi ile korelasyonunun değerlendirilmesiCoşkun, N. Funda; Işıbol, Rahime Özgür; Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.