Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8775
Title: Sosyal bilgiler eğitiminde harita kullanımı ve harita kullanımı konusunda öğretmen görüşleri
Other Titles: Using map in teaching of social studies and teachers' opinions about using map
Authors: Şenşekerci, Erkan
Duman, Havva
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/İlköğretim Bilim Dalı.
Keywords: Ders araç gereçleri
Haritalar
Sosyal bilgiler eğitimi
Course tools in social studies education
Maps
Use of map
Issue Date: 22-Mar-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duman, H. (2011). Sosyal bilgiler eğitiminde harita kullanımı ve harita kullanımı konusunda öğretmen görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez, öğretmenlerin Sosyal Bilgiler derslerinde harita kullanımına yönelik tutum ve sorunlarını anlamak ve elde edilecek bulgulardan hareketle didaktik haritaların nitelikleri ile harita kullanımının verimliliğini artırmaya yönelik bilimsel çözümler üretmek amacıyla yapılmış, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Bu araştırmada sosyal bilgilerde kullanılan materyaller hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca sosyal bilgiler derslerinde en fazla kullanım olanağına sahip görsel materyallerden biri olan haritalar ve harita kullanmanın önemine değinilmiştir.
The purpose of this thesis is to understand the approach and the problems of map usage in Social Studies and,the light of observations, to provide scientific solutions to increase the efficiency of map usage by using the properties of didactical maps. Furthermore, the maps, which are the most used visual materials in social sciences lectures, and the importance of map usage are mentioned.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8775
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306394.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons