Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8748
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMelek, Hamide-
dc.contributor.authorŞen, Tolga Altuğ-
dc.contributor.authorKöken, Reşit-
dc.contributor.authorDemir, Tevfik-
dc.date.accessioned2020-02-13T07:21:12Z-
dc.date.available2020-02-13T07:21:12Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.citationMelek, H. vd. (2007). "Collodion bebek ve konjenital hipotiroidizm birlikteliği: Olgu sunumu". Güncel Pediatri, 5(3), 118-120.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908988-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/8748-
dc.description.abstractİktiyozlar, klinik olarak ciltte soyulma ve histopatolojik olarak hiperkeratozisle karekterize olan kornifikasyon bozukluklarıdır. “Collodion” bebek seyrek görülen konjenital bir bozukluk olup, “harlequin” bebekleri andıran hafif dereceli bir patolojiyi ifade etmektedir. “Collodion” bebekler doğumda yağlı parşömen kağıdını andıran, kalın ve gergin bir zarla kaplıdır ve bu tabaka sonradan dökülmektedir. Bu tablo lamellar iktiyozis ve konjenital iktiyoziform eritrodermada da görülmektedir. “Collodion” bebeklerin konjenital anomalilerle veya başka hastalık tablolarıyla birliktelikleri bildirilmiştir. “Collodion” bebeklerin Hirschsprung hastalığı, familyal tiroksin bağlayan globulin fazlalığı, sağırlık, ağlarken asimetrik yüz, ayak parmaklarının distal falankslarının doğuştan yokluğu ve tırnakların normalden daha kalın olması gibi patolojilerle birliktelikleri bildirilmiştir. Konjenital (Harlequin bebek olarak doğmuş olanlarda) ve kazanılmış iktiyotik cilt değişiklikleri olan erişkinlerde daha önce hipotiroidi birlikteliği bildirilmişken, şimdiye kadar sadece bir “collodion” bebekte hipotiroidi birlikteliği bildirilmiştir. Bizim olgumuz bu birlikteliğin olduğu ikinci olgu olacaktır.tr_TR
dc.description.abstractIchthyoses are disorders of cornification characterized clinically by patterns of scaling and histopathologically by hyperkeratosis. Collodion baby is a rare congenital disorder which resembles harlequin fetus, but is milder in severity. Collodion babies are covered at birth by a thick, taut membrane resembling oiled parchment or collodion, which is subsequently shed. This condition is usually seen in lamellar ichthyosis or congenital ichthyosiform erythroderma. There are few reports of collodion baby associated with congenital abnormalities or disease in the literature. Collodion baby associated with asymmetric crying facies, congenital absence of distal phalanges of toes with increased thickness of the finger nails, deafness, Hirschsprung’s disease and familial thyroxin-binding globulin excess have been reported. Hypothyroidism associated with harlequin baby and acquired ichthyosis or ichthyotic skin changes in adulthood have been reported previously but only one collodion baby with congenital hypothyroidism has been reported so far. This report presents the second case in the literature.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectKtiyozistr_TR
dc.subject"Collodion" bebektr_TR
dc.subjectKonjenital hipotiroidizmtr_TR
dc.subjectIchthyosisen_US
dc.subjectCollodion babyen_US
dc.subjectCongenital hypothyroidismen_US
dc.titleCollodion bebek ve konjenital hipotiroidizm birlikteliği: Olgu sunumutr_TR
dc.title.alternativeCollodion baby associated with congenital hypothyroidism: A case reporten_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage118tr_TR
dc.identifier.endpage120tr_TR
dc.identifier.volume5tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
Appears in Collections:2007 Cilt 5 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_3_8.PDF233.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons