Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8662
Title: Gestasyon haftasına göre düşük doğum ağırlığı (SGA) olan bebeklerin uzun süreli izlemi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Neonatoloji Bilim Dalı.
Köksal, Nilgün
Özkan, Hilal
Gider, Cahide
Kılıçbay, İftihar
Kılıçbay, Fatih
Can, Serpil
Öcal, Murat
Keywords: Gestasyon haftası
Düşük doğum ağırlığı
SGA
AGA
Gestation week
Low birth weight
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köksal, N. vd. (2004). "Gestasyon haftasına göre düşük doğum ağırlığı (SGA) olan bebeklerin uzun süreli izlemi". Güncel Pediatri, 2(2), 73-79.
Abstract: Gestasyon haftasına göre düşük doğum ağırlığı (SGA) olan çocuklarda morbidite ve mortalite insidansı yüksektir. Nörolojik hastalıklar, izlem ve hastaneye yatış gerektiren morbiditeler SGA bebeklerde gestasyon haftasına göre normal ağırlığa sahip (AGA) bebeklerden 5-10 kat fazladır. SGA bebeklerde, özellikle anne hamilelikte ve daha sonra sigara içiyorsa ciddi solunum problemlerinden hastaneye yatış fazladır. SGA adultlerde nörolojik ve gelişimsel sorunlar, aşırı kısa boy gibi problemlerin görülme riski artmıştır. Ayrıca hipertansiyon, kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalık, insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus (NIDDM) ve sendrom X gibi adult başlangıçlı hastalıklarla SGA’nın birlikteliği tanımlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912814
http://hdl.handle.net/11452/8662
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_1.PDF79.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons