Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8645
Title: Yaygın damar içi pıhtılaşması
Authors: Bör, Özcan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Hematoloji Bilim Dalı.
Günay, Ünsal
Baytan, Birol
Güneş, Adalet Meral
Keywords: Pıhtılaşma sistemi
Damar içi pıhtılaşması
YDP
Disssemine İntravasküler Koagulasyon
DİK
ADP
Coagulation system
Intravascular coagulation
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Günay, Ü. vd. (2004). "Yaygın damar içi pıhtılaşması". Güncel Pediatri, 2(3), 117-121.
Abstract: Yaygın damar içi pıhtılaşması (YDP); Sepsis, şok, şiddetli dehidratasyon gibi çeşitli olayların seyri sırasında koagülasyon mekanizmasının sistemik olarak aktive edilmesi sonucu damar içinde yaygın fibrin depolanması, hemostatik elemanların parçalanması ve tüketimi ile karakterize bir sendromdur. Bu sendrom ‘’Disssemine İntravasküler Koagulasyon (DİK)’’ olarak da isimlendirilmektedir. Pıhtılaşma sisteminin aktive edilmesi sonucunda koagülasyon faktörleri ile trombositler harcanır, proteaz inhibitörleri azalır. Bunun sonucunda tromboz ile kanamanın birlikte görüldüğü klinik durum ortaya çıkar.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911959
http://hdl.handle.net/11452/8645
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_4_2.PDF83.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons