Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8644
Title: Hemofagositik Lenfohistiyositozis
Authors: Bör, Özcan
Keywords: Hemofagositik lenfohistiyositozis
HLH
Ailesel HLH
Sekonder HLH
Virus assosiye hemofagositik sendrom
İnfeksiyon assosiye hemofagositik sendrom
HL
Familial HL
Hemophagocytic lymphohistiocytosis
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bör, Ö. (2004). "Hemofagositik lenfohistiyositozis". Güncel Pediatri, 2(4), 113-116.
Abstract: Hemofagositik lenfohistiyositozis (HLH) nadir görülen fatal seyirli bir fenomendir. Hemofagositozla karakterize malign olmayan immün regülasyon bozukluğudur. T lenfositler ve makrofajların kontrol edilemeyen aktivasyonu ve inşamatuar sitokinlerin (İnterferon gama, interlökin-1, interlökin-6, tümör nekrozis faktör gibi) aşırı üretimi vardır. Primer (ailesel) ve sekonder HLH olmak üzere iki tipi olmakla beraber klinik bulgular aynıdır. Ateş, hepatosplenomegali, pansitopeni, lenfadenopati en sık görülen bulgulardır. Ailesel HLH otosomal resesif kalıtım göstermekte ve genellikle süt çocukluğu döneminde görülmektedir. Sekonder HLH ise daha çok viral infeksiyonlar sonucu oluşmaktadır. Bu nedenle “virus assosiye hemofagositik sendrom” olarak tanımlanmıştır. Bakteriyal, fungal veya protozoal infeksiyonların da HLH’ye neden olduğu görülünce “infeksiyon assosiye hemofagositik sendrom” olarak isimlendirilmiştir. Sistemik lupus eritamatozus, romatoid artrit gibi kollajen doku hastalıklarına bağlı gelişen makrofaj aktivasyon sendromu, sekonder HLH içinde yer almaktadır. Bazı immün yetmezlikler ve malignansiler de HLH’ye neden olmaktadır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911852
http://hdl.handle.net/11452/8644
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_4_1.PDF227.94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons