Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8624
Title: Status epileptikus
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı.
Okan, Mehmet
Keywords: Epidemiyoloji
Status epileptikus
Etiology
Epidemiology
Status epilepticus
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Okan, M. (2004). "Status epileptikus". Güncel Pediatri, 2(3), 116-119.
Abstract: Status epileptikus sebep olduğu yüksek oranda morbidite ve mortalite nedeniyle çocuk ve nörolojik acillerden birisidir. Epilepside olduğu gibi statusun nedenleri de değişkenlik gösterir. Akut beyin zedelenmesi sonrası gelişebileceği gibi epilepsinin bir bulgusu şeklinde de karşımıza çıkabilir. Status epileptikus gerek hayatı tehdit etmesi, gerekse de ciddi sekeller oluşturması nedeniyle hızla tanınıp tedavi edilmesi gereken bir tablodur (1). Status epileptikus epileptik tek nöbet aktivitesinin 30 dakikadan daha uzun sürmesi veya iki ve daha fazla nöbetin aralarında hasta bilinci açılmadan seriler halinde gelmesidir. Ancak son yıllarda 5-10 dakikayı geçen konvülzif nöbetlere status gibi yaklaşılması görüşü yaygın olarak desteklenmektedir (1,2).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912606
http://hdl.handle.net/11452/8624
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_3_2.PDF63.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons