Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8620
Title: Moleküler biyoteknoloji devrimi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı.
Tarım, Ömer
Keywords: Moleküler biyoloji
Moleküler biyoteknoloji
Teknoloji
Molecular biology
Molecular biotechnology
Technology
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tarım, Ö. (2004). "Moleküler biyoteknoloji devrimi ". Güncel Pediatri, 2(2), 101-102.
Abstract: Artık geleceğin değil, çağımızın bilimi olarak tanımlanması gereken Moleküler Biyoloji ve ondan kaynaklanan teknolojik gelişmeler konusunda ülkemiz ne yazık ki çağdaş ülkelerin ivmesini yakalayamamış ve bu alanda dışarıya bağımlılığımızı artıran bir konuma düşmüştür. Türkiye, bu konuda gerekli hamleyi yapamazsa, ileri ülkelerle aramızdaki mesafe artmaya devam edecektir. Bilimin birçok alanında aynı durum söz konusu iken Moleküler Biyoteknoloji neden bu kadar önemli diye sorulabilir. Son yirmi yıl içinde baş döndürücü bir hızla gelişen bu bilim, tıp, ziraat ve tarım gibi birçok alanı doğrudan ve çarpıcı bir tarzda etkilemektedir. Bu etkiler bir ülkenin insanlarının sağlığını ve sosyoekonomik durumunu o kadar büyük ölçekte değiştirebilme potansiyeline sahiptir ki Japonya ve İsrail gibi bazı ülkeler bu bilim dalını stratejik bilim kapsamına almışlar ve önemli miktarda kaynak ve bilim adamını bu alana yönlendirmişlerdir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912834
http://hdl.handle.net/11452/8620
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_7.PDF53.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons