Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8256
Title: Çocuklarda kronik konstipasyona yaklaşım, tedavi ve izlem
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı.
Memeşa, Ahmet
Özkan, Tanju
Özeke, Turgut
Keywords: Kronik konstipasyon
Kabızlık
Chronic constipation
Constipation
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Memeşa, A. vd. (2004). "Çocuklarda kronik konstipasyona yaklaşım, tedavi ve izlem". Güncel Pediatri, 2(1), 21-31.
Abstract: Konstipasyon (kabızlık) çocuk hekimlerinin oldukça sık karşılaştığı sorunlardan biridir. Genel pediatri polikliniklerine başvuranların %3’ünü, Pediatrik Gastroenteroloji konsültasyonlarının %25’ini dışkılama (defekasyon) bozuklukları oluşturur (1,2). Konstipasyon normal dışkılama olayının yapılamayışı veya yetersiz oluşu sonucu sert ve seyrek dışkı- lama durumudur. Diğer bir tanımlama haftada 3 defadan az dışkılama, kitlenin sert olması, dışkılamanın ağrılı olması ve isteğe bağlı dışkı tutmadır. Tanımı yapılırken dışkılama sayısından çok, dışkı kıvamı ve dışkının su içerik yüzdesi önemlidir (2-4). Kabızlık ya kısa süreli ve geçici, yada kronik olur. Bir aydan uzun süren kabızlık kronik kabızlık olarak değerlendirilir. Kronik kabızlık, aileler için, ciddi bir hastalığın semptomu olabileceği endişesini yaratabilir. Özellikle hayatın ilk aylarında anne ve babalar çocuklarının dışkılama sıklığı ve özelliklerine çok önem gösterirler (3).
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/912938
http://hdl.handle.net/11452/8256
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2004 Cilt 2 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_1_3.PDF108.43 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons