Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4707
Title: Effects of different salt concentrations (NaCl) on germination of some spinach cultivars
Other Titles: Farklı tuz (NaCl) konsantrasyonlarının bazı ıspanak çeşitlerinde çimlenme üzerine etkisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Turhan, Ahmet
Kuşçu, Hayrettin
Şeniz, Vedat
Keywords: Spinach
Salinity
Germination percentage
Germination energy
Germination index
Ispanak
Tuzluluk
Çimlenme yüzdesi
Çimlenme enerjisi
Çimlenme indeksi
Issue Date: 21-Jul-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turhan, A. vd. (2011). "Effects of different salt concentrations (NaCl) on germination of some spinach cultivars ". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(1), 65-77.
Abstract: Seeds of four spinach cultivars including Green Gold, Larisa, Mikado and Ohio were used to investigate the effects of different NaCl concentrations (0, 50, 100, 150 and 200 mM) on their germination percentage, germination energy, germination index, relative germination rate and germination time. The results showed that different treatments of salinity had statistically considerable effects on the germination percentage, germination energy, germination index, relative germination rate and germination time. Germination percentage and relative germination rate features of spinach cultivars were not influenced by 0–50 mM NaCl concentration, but germination energy values showed small decreases. In those features important decreases occurred by 100 mM concentration and the lowest values obtained at 200 mM. Despite the increase in germination time, germination index considerably decreased in accordance with the increasing salt concentrations. However, Green Gold cultivar demonstrated better performance than the other cultivars for most of measured parameters under different salinity levels.
Bu çalışma, farklı tuz (NaCl) konsantrasyonlarının (0, 50, 100, 150 ve 200 mM), Green Gold, Larisa, Mikado ve Ohio ıspanak çeşitlerinde, çimlenme yüzdesi, çimlenme enerjisi, çimlenme indeksi, çimlenme oranı ve çimlenme zamanı özellikleri üzerine etkilerini araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, farklı tuz konsantrasyonları, söz konusu çimlenme özellikleri üzerinde istatistiksel olarak önemli ölçüde etkiye sahip olmuştur. Ispanak çeşitlerinin çimlenme yüzdesi ve çimlenme oranı özellikleri 0–50 mM NaCl konsantrasyonlarından etkilenmemiş, çimlenme enerjisi değerleri ise düşük oranda azalmalar göstermiştir. Bu özelliklerde önemli miktarda azalmalar 100 mM konsantrasyonu ile ortaya çıkmış ve 200 mM konsantrasyonunda en düşük değerler elde edilmiştir. Çimlenme indeksi artan tuz konsantrasyonlarına bağlı olarak önemli miktarda azalmış, buna karşın çimlenme süresi de uzamıştır. Bununla birlikte; Green Gold çeşidi, farklı tuzluluk düzeylerinde ölçülen parametrelerin çoğunda diğer çeşitlere göre daha iyi performans göstermiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154131
http://hdl.handle.net/11452/4707
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2011 Cilt 25 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25_1_6.pdf244.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons