Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3870
Title: Bursa ili alüviyal tarım topraklarının verimlilik durumları ve potansiyel beslenme sorunlarının belirlenmesi
Other Titles: Determination of fertility condition and potential nutrition problems of aluvial agriculture soils in Bursa region
Authors: Taban, Süleyman
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Toprak Bölümü.
Turan, Murat Ali
Katkat, Ali Vahap
Özsoy, Gökhan
Keywords: Alüvial Büyük Toprak Grubu
Toprak verimliliği
Besin elementleri
Alluvial Great Soil Group
Soil fertility
Nutrient elements
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turan, M. A. vd. (2010). "Bursa ili alüviyal tarım topraklarının verimlilik durumları ve potansiyel beslenme sorunlarının belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 115-130.
Abstract: Bursa ili alüviyal büyük toprak grubu tarım topaklarının verimlilik durumlarının ortaya konması ve potansiyel beslenme sorunlarını saptamak amacıyla 30 adet toprak örneği alınarak toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Genel olarak orta bünyeli, hafif alkali reaksiyonlu, az ve orta düzeyde kireç içeren toprakların %43.39’unda organik madde, %46.66’sında azot, %10’unda fosfor ve %20’sinde kükürt, %43.34’ünde çinko ve %90’ında mangan bakımından yetersiz olduğu belirlenmiştir. Bu noksanlıkların yanında toprakların %23.33’ünde değişebilir potasyum, %43.33’ünde kalsiyum, %73.33’ünde magnezyum, %50’sinde bitkiye yarayışlı fosfor, %90’ında demir ve %100’ünde bakırın yeterli olduğu ortaya konulmuştur.
This research was carried out to evaluate the potantial nutrition problems and determine the fertility status of aluvial great soil group soils in Bursa province. For his purpose, 30 soil samples were taken and analysed for some physical and chemical properties. In general, the experimental soils have medium texture, slightly alkaline in reaction (pH), low and moderate level calcareous and organic matter. On the other hand, 46.66, 10, 20, 43.34 and 90% of the soil samples were found to be deficient in total-N, phosphorus, sulfur (SO4), available zinc, manganese, respectively. Besides this deficiency 23.33, 43.33, 73.33, 50, 90 and 100% of the soil samples were found to be excess in exchangeable potassium, calcium, magnesium, available phosphorus, iron and copper respectively.
Description: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Ali Vahap Katkat'ın danışmanlığında Murat Ali Turan tarafından hazırlanan "Bursa ili alüviyal tarım topraklarının verimlilik durumları ve potansiyel beslenme sorunlarının belirlenmesi" adlı doktora tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154110
http://hdl.handle.net/11452/3870
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2010 Cilt 24 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24_1_12.pdf461.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons