Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3275
Title: Bitkisel üretimde ve bitki korumada yeni bir etken madde: Harpin
Other Titles: A new active ingredient in plant protection: Harpin protein
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Akbudak, Nuray
Tezcan, Himmet
Keywords: Biokontro
Doğal dayanım mekanizması
Messenger
Biocontrol
Natural disease resistance
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbudak, N. ve Tezcan, H. (2006). "Bitkisel üretimde ve bitki korumada yeni bir etken madde: Harpin". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 20(2), 39-43.
Abstract: Günümüzde üretici ve tüketicilerin bilinçlenmesi sonucunda patojen kaynaklı hastalıklara karşı uygulanan klasik fungusitlere olan talep her geçen gün azalmaktadır ve biyolojik kontrol ve entegre mücadele programları popüler hale gelmektedir. Hastalık ve zararlılara karşı dayanımı arttırıcı olarak kullanılan bioaktivatörler biyolojik mücadelenin önemli yapı taşlarındandır. Ticari olarak kullanılan biyoaktivatörler arasında en çok tercih edilenlerden birisi de Messenger ticari ismiyle satışa sunulan harpin proteindir. Bitki aktivatörlerinin kullanımı son yıllarda organik tarımda da artış göstermektedir. Bu makalede, hastalıklara karşı pratikte de kullanılabilen harpinin doğal dayanım mekanizmasını tetiklemedeki rolü değerlendirilmiş ve harpinin yapısal özellikleri, kullanımı, çeşitli meyve ve sebze türlerinde farklı hastalıklara karşı etkinliği incelenmiştir.
In recent years, demand of conventional fungicides, used against pathogen related diseases gradually decrease due to producers and consumers becoming more conscious and biological control and Integrated Pest Management programs became popular. Bioactivators used to increase natural disease resistance were one of the basics in biological control. One of these commercial bioactivators is Messenger consisting of harpin. The use of plant activators has increased in recent years with the developments in organic agricultural practices. Use of plant activators to reduce plant diseases is relatively new and very few activators are commercially available. In this review the role of harpin to induce natural disease resistance, which can be used practically in the suppression of diseases, was evaluated. Moreover, structural characteristics, usage and efficacy of harpin against different diseases of various vegetables and fruits, were mentioned.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154059
http://hdl.handle.net/11452/3275
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2006 Cilt 20 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_2_7.pdf129.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons