Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2708
Title: Osmangazi (Bursa) ilçesi Bursa Siyahı incir bahçelerinde bulunan pyralidae familyası (lepidoptera) türleri ve bulaşıklılık oranları
Other Titles: Pyralidae (lepidoptera) species determined in Bursa Siyahı fig orchards and infestation levels in Osmangazi (Bursa) district
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma Bölümü.
Coşkuncu, Kıymet Senan
Gençer, Nimet Sema
Kumral, Nabi Alper
Keywords: İncir
Bursa Siyahı
Pyralid türleri
Bursa
Türkiye
Fig
Pyralid species
Turkey
Issue Date: 2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Coşkuncu, K. S. vd. (2004). "Osmangazi (Bursa) ilçesi Bursa Siyahı incir bahçelerinde bulunan pyralidae familyası (lepidoptera) türleri ve bulaşıklılık oranları". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 115-127.
Abstract: Bu çalışma, Osmangazi (Bursa) ilçesi Gündoğdu, Çağlayan ve Ovaakça köylerinden seçilen 4 “Bursa Siyahı” incir bahçesinde 2000-2002 yıllarında, Pyralidae türlerinin ve bulaşıklılık oranlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla her bahçeden tesadüfi olarak, farklı zamanlarda 35 ilek inciri toplanmış, laboratuvara getirilerek bulunan larva ve pupa sayıları kaydedilmiştir. Ayrıca ağaçlarda kalmış ve yere dökülmüş incirlerden de örnekler alınarak incelemeler yapılmıştır. Bununla birlikte, Gündoğdu ve Ovaakça köylerinde seçilen bahçelere IMM+4 ve ALM feromon kapsülü içeren Pherocon II tip tuzaklar asılarak yakalanan pyralid türleri tespit edilmiştir. Sonuç olarak incir bahçelerinde en yoğun ve yaygın tür Harnup güvesi, Ectomyelois ceratoniae Zeller bulunmuş, Kuruüzüm güvesi, Cadra calidella Gn. ve Kuruincir güvesi, Cadra figulilella Greg. ikinci derece yaygın türler olarak tespit edilmiştir. Ayrıca incir bahçelerinde asılı kalan ilek incirlerinin, bu zararlıların barınmasında, özellikle E. ceratoniae’nın gelişimini ve döllerinin devamını sağlamasında önemli rol oynadığı belirlenmiştir.
This study was carried out to determine the pyralid species and infestation levels of important species in Bursa Siyahı fig orchards at 4 sites in Gündoğdu, Çağlayan and Ovaakça villages belonging to the town of Osmangazi located in district of Bursa during the years 2000 -2002. A total of 35 caprifig was picked up randomly from each fig orchard and the numbers of larvae and pupae were recorded in the laboratory at various times in the season. In addition, fruits remained on the trees and abscised fruits were examined. Also, Pherocon II type traps containing IMM+4 and ALM pheromone lures were placed in orchards in Gündoğdu and Ovaakça villages and species caught in traps were identified. Consequently, carob moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller, was the most common and widespread species and currant moth, Cadra calidella Gn, and raisin moth, Cadra figulilella Greg., were species of secondary importance. In addition, caprifig remained on fig trees played an important role in sheltering pyralid species which enables the development and successive generations of E. ceratoniae in fig orchards.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154005
http://hdl.handle.net/11452/2708
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2004 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_11.pdf150.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons