Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26907
Title: Dursban-4 adlı tarım ilacına bağlı bir aplastik anemi ve bir akut miyeloblastik lösemi olgusu
Other Titles: A case of aplastic anemia and a case of acute myeloblastic leukemia due to dursban-4 intoxication
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Tunalı, Ahmet
Manavoğlu, Osman
Keywords: Dursban-4
Aplastik anemi
Akut miyeloblastik
Lösemi
Acute myeloblastic
Aplastic anemia
Leukemia
Issue Date: 1988
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunalı, A. ve Manavoğlu, O. (1988). ''Dursban-4 adlı tarım ilacına bağlı bir aplastik anemi ve bir akut miyeloblastik lösemi olgusu''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 15(2), 403-407.
Abstract: Halsizlik, solukluk ve çabuk yorulma şikayetleri ile kliniğimize başvuran 30 yaşındaki bir erkek hastada Aplastik Anemi, 26 yaşındaki bir erkek hastada ise Akut Miyeloblastik Lösemi tanısı kondu. Çiftçi olan her iki hastanın uzun yıllardan beri meyva ve sebze ziraati ile uğraşmaları ve senede 8-10 defa tarım ilaçları ile dikkatsiz ve tedbirsiz ilaçlama yapmaları ve özellikle her iki hastada Dursban -4 adlı ilacın kaza sonucu üzerlerine dökülmesine bağlı uzun süreli deri teması anamnezi olması, bize hastalıklarının tarım ilaçlarına bağlı olabileceğini düşündürdü. Bir ziraat memleketi olan ülkemiz ve yöremiz açısından önemi nedeniyle bu iki olguyu takdim etmeyi uygun bulduk.
Two patients with complaints of fatigue, shortness of breath and quick exhaustion applied to our clinic. In the first one-a 30 years old male patient -Aplastic Anemia and in the second one · a 26 years old male patient Acute Miyeloblastic Leukemia were established. The patients, both of whom are farmers, have been engaged in fruit and vegetable growing for quite long years, and also involved in treating chemicals 8-10 times a year without taking enough care and precautions. In particular, the presence of long-lasting skin contact anamnesis due to accidental exposure to - so called Dursban 1 has led us to come to conclusion that disorders in these patients are more likely to be caused by agricultural chemicals (insecticides). We have found it worthwhile to present these two cases from the point of view of its importance that our country and our region are both agricultural.
Description: Bu çalışma, 10-12 Ekim 1983 tarihlerinde Girne[Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyti]'de düzenlenen Kıbrıs Hematoloji Sempozyumları'nda bildiri olarak sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26907
Appears in Collections:1988 Cilt 15 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_2_28.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons