Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/26184
Title: İleri over kanseri tedavisinde «second-look» ameliyatının yeri
Other Titles: The importance and place of "second-look" operation in the management of advanced ovarian cancer cases
Authors: Töre, Gökhan
Budaras, Adnan
Bilge, Nijad
Çerçel, Haldun
Aldemir, Osman
Keywords: İleri over kanser
Second-look
Advanced ovarian cancer
Issue Date: 1980
Publisher: Bursa Üniversitesi
Citation: Töre, G. vd. (1980). ''İleri over kanseri tedavisinde «second-look» ameliyatının yeri''. Bursa Tıp Fakültesi Dergisi, 7(3), 127-132.
Abstract: İlk laparatomisinde inoperabl bulunmuş ileri over kanseri olgularına kemoterapi veya radyoterapi uygulanmaktadır. Bu olguların bir kısmında yapılan tedavilere çok iyi cevaplar alınmakta ve tümöral kitlelerde büyük ölçüde regresyonlar elde edilmektedir. Bu olgularda ikinci bir cerrahi girişimle kalan tümör dokusunun çıkarılması yaşam oranını artırmak ve hastanın hastalık belirtisi olmaksızın yaşayabilmesini sağlamaktadır. Bunun dışında over kanserli olgularda değişik endikasyonları da ikincil cerrahi girişim uygulamaları yapılmaktadır. Bu çalışmada ileri over kanseri olgularında uygulanabilecek olan bu ikincil cerrahi girişim (Second·Look op.) in yeri ve önemi, İstanbul üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Radyoterapi Kürsüsü materyalinden örnekler verilerek belirtilmeye çalışıldı.
In advanced ovarian cancer cases, surgical management and total extirpation of tumoral tissue sometimes may be possible after radiotherapy courses andlor chemotherapy regimen. In this paper the importance, the place and the indications of the "Second Look Operation" in ovarian cancer cases were stressed by giving case-examples from the material of Istanbul University, Radiotherapy Department of Istanbul Medical Faculty and reviewed with the reports of the medical literature.
Description: Bu çalışma, 12-13 Ekim 1979 tarihinde Bursa[Türkiye]'da düzenlenen Kanser Kongresinde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/26184
Appears in Collections:1980 Cilt 7 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_3_12.pdf1.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons