Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2439
Title: Arazi toplulaştırmasında parsel değer sayılarının coğrafi bilgi sistemi kullanılarak belirlenmesi
Other Titles: Determination of parcel values numbers by GIS in land consolidation works
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü.
Gündoğdu, Kemal Sulhi
Aslan, Ş. Tülin Akkaya
Arıcı, İsmet
Keywords: Arazi toplulaştırması
Parsel değer sayısı
Arazi derecelendirmesi
Coğrafi bilgi sistemi
Land consolidation
Parcel value number
Land evaluation
Geographic information system
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gündoğdu, K. S. vd. (2003). "Arazi toplulaştırmasında parsel değer sayılarının coğrafi bilgi sistemi kullanılarak belirlenmesi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 17(1), 137-148.
Abstract: Arazi Toplulaştırma çalışmalarında, arazilerin derecelendirilmesi önemli aşamalardan biridir. Derecelendirmede amaç, işletmelerin arazi toplulaştırmasından önceki arazilerinin değerlerinin belli kriterlere göre elde edilmesidir. İşletmelerin sahip olduğu arazilerin değerlerinin bulunması ve farklı toprak dereceleri arasındaki arazi değişimi ancak her bir parselin parsel değer sayısının hesaplanması ile mümkündür. Parsel değer sayılarının hesaplanması, her parselin sınırları içerisinde kalan derece sayısı arttıkça daha da zorlaşmaktadır. Bu çalışmada parsel değer sayıları derecelendirme haritası ve işletme toplam parsel değer sayısı coğrafi bilgi sisteminin olanak ve yetenekleri kullanılarak belirlenmeye ve bir örnek proje de denenmeye çalışılmıştır.
In Land Consolidation Projects, land evaluation is one of the most important phases. The aim of evaluation is to obtain the land values according to the certain criteria’s. Land exchange between different land degrees is only possible with calculation of parcel value number of each parcel. Calculation of parcel value number is become difficult increasingly when degree classes which are included in boundary of every classes. In this study, using possibilities of Geographic Information System in calculating parcel value numbers were shown in a case study.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/153977
http://hdl.handle.net/11452/2439
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2003 Cilt 17 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_1_13.pdf227.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons