Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22677
Title: Organik fosforlu insektisid entoksikasyonlarındaki hematüri etyolojisinin deneysel çalışma ile açıklanması
Other Titles: Experimental work to explain the etiology of hematuria in organophosphate insecticide intoxication
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Üroloji Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Yavaşçaoğlu, İsmet
Kahveci, Ş. Ferda
Kutlay, Oya
Tolunay, Şahsine
Keywords: Organik fosforlu insektisid entoksikasyonu
Hematüri
Organic phosphate insecticide intoxication
Hematuria
Issue Date: 26-Aug-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavaşçaoğlu, İ. vd. (1993). 'Organik fosforlu insektisid entoksikasyonlarındaki hematüri etyolojisinin deneysel çalışma ile açıklanması''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(3), 291-293.
Abstract: Organik fosforlu insektisid intoksikasyonu olan hastalarda mikroskobik hematüriye sık rastlamaktayız. Bu durumun açıklanması için bir deneysel hayvan çalışması hazırladık 10'ar sıçandan oluşan iki gruba LD50 ve LD50 nin yarısı kadar Dichlorvos mideye verildi. Diğer 10 sıçanın midesine serum fizyolojik verildi. Entoksikasyon bulguları olarak hipersekresyon, straub kuyruk ve tremorlar 5 ila 8 dakika sonra görüldü. 25 dakikalık period içinde sıçanlar öldü. Mikroskopik bulgular olarak tübülüs lümenlerinde eritrositler, renal glomerüllerde ve interstisyumda aşırı hiperemi gözledik Sonuç olarak organik fosforlu insektisid entoksikasyonlarında görülen hematürinin renal harabiyel e bağlı olduğuna karar verdik.
We frequently encountered microscopic hematuria in the intoxicated patients due to organophosphate insecticide. In order to explain this circumstance, we planned an experimental work with animals. The dosages of LD50 and half LD50 of Dichlorvos were ingested by two rat groups which each consisted of ten animals. Another ten animals ingested serum physiologique. The intoxication signs; hypersecretion, straub tail and tremors occurred in every animal after 5 to 8 minutes, and rats died during the period of 25 minutes. We observed as microscopic findings excessive hyperemia in renal glomeruli and interstitium, and erythrocytes within the lumens of tu buli. In conclusion, we decided that hematuria which is seen at the organophosphate insecticide intoxication is due to renal damage.
Description: XXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresinde Serbest Bildiri olarak sunulmuştur (Marmaris, 1991).
URI: http://hdl.handle.net/11452/22677
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:1993 Cilt 20 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_3_12.pdf891.64 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons