Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22233
Title: Learning Turkish as a foreign language with educational digital games: Analyzing digital Turkish learning games and determining the usability and the views of student’s benefits from educational digital games
Other Titles: Eğitsel dijital oyunlarla yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi: Dijital Türkçe öğrenim oyunlarının analiz edilmesi ve öğrencilerin eğitsel dijital oyunlardan yararlanma durumlarının ve görüşlerinin belirlenmesi
Authors: Alyaz, Yunus
Hussein, Hend Mohamed Abdelmoneim
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı.
Keywords: Akıllı telefonla dil öğrenimi
Bilgisayar ve taşınabilir cihazlarla yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi
Dijital oyunlarla dil öğrenimi
Eğitsel dijital oyunlar
Oyunlaştırma
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi
CALL
DGBLL
Digital game-based language learning
Learning Turkish as a foreign language
Gamification
MALL
PALL
Issue Date: 29-Jun-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Hussein, H. M. A. (2021). Learning Turkish as a foreign language with educational digital games: Analyzing digital Turkish learning games and determining the usability and the views of student’s benefits from educational digital games. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez iki önemli bölümden oluşmaktadır. 1.Türkçe öğrenmek isteyenlere, Türkçe öğreticilerine ve bu konuyla ilgilenen bilimcilere yol göstermek amacıyla tasarlanmış tüm eğitsel dijital oyunlar ve oyunlaştırılmış uygulamalar analiz edilerek özellikleri ve içerikleri ortaya koymak. 2.Bursa ilinde ve İskenderiye şehrinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçlerinde eğitse dijital oyunlardan yararlanma durumları ve bu oyunların verimliliğine dair görüşleri belirlenecektir.
This study consists of two important parts. 1) This thesis, which is prepared with the target of guiding those who want to learn Turkish, Turkish teachers, and all researchers interested in this subject, will reveal the features and contents of the educational digital games and gamified applications designed with the target of learning Turkish as a foreign language by collecting and analyzing them and also will reveal their potential in developing various language skills. 2) The opinions of the students who learn Turkish as a foreign language in both Bursa and Alexandria cities on the efficiency of educational digital games in their Turkish learning process will be determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22233
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hend_MOHAMED_ABDELMONEIM_HUSSEIN.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons