Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22233
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAlyaz, Yunus-
dc.contributor.authorHussein, Hend Mohamed Abdelmoneim-
dc.date.accessioned2021-10-05T11:34:57Z-
dc.date.available2021-10-05T11:34:57Z-
dc.date.issued2021-06-29-
dc.identifier.citationHussein, H. M. A. (2021). Learning Turkish as a foreign language with educational digital games: Analyzing digital Turkish learning games and determining the usability and the views of student’s benefits from educational digital games. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/22233-
dc.description.abstractBu tez iki önemli bölümden oluşmaktadır. 1.Türkçe öğrenmek isteyenlere, Türkçe öğreticilerine ve bu konuyla ilgilenen bilimcilere yol göstermek amacıyla tasarlanmış tüm eğitsel dijital oyunlar ve oyunlaştırılmış uygulamalar analiz edilerek özellikleri ve içerikleri ortaya koymak. 2.Bursa ilinde ve İskenderiye şehrinde yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçe öğrenme süreçlerinde eğitse dijital oyunlardan yararlanma durumları ve bu oyunların verimliliğine dair görüşleri belirlenecektir.tr_TR
dc.description.abstractThis study consists of two important parts. 1) This thesis, which is prepared with the target of guiding those who want to learn Turkish, Turkish teachers, and all researchers interested in this subject, will reveal the features and contents of the educational digital games and gamified applications designed with the target of learning Turkish as a foreign language by collecting and analyzing them and also will reveal their potential in developing various language skills. 2) The opinions of the students who learn Turkish as a foreign language in both Bursa and Alexandria cities on the efficiency of educational digital games in their Turkish learning process will be determined.en_US
dc.description.sponsorshipYTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı)tr_TR
dc.format.extentXVII, 106 sayfatr_TR
dc.language.isoenen_US
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAkıllı telefonla dil öğrenimitr_TR
dc.subjectBilgisayar ve taşınabilir cihazlarla yabancı dil olarak Türkçe öğrenimitr_TR
dc.subjectDijital oyunlarla dil öğrenimitr_TR
dc.subjectEğitsel dijital oyunlartr_TR
dc.subjectOyunlaştırmatr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçe öğrenimitr_TR
dc.subjectCALLen_US
dc.subjectDGBLLen_US
dc.subjectDigital game-based language learningen_US
dc.subjectLearning Turkish as a foreign languageen_US
dc.subjectGamificationen_US
dc.subjectMALLen_US
dc.subjectPALLen_US
dc.titleLearning Turkish as a foreign language with educational digital games: Analyzing digital Turkish learning games and determining the usability and the views of student’s benefits from educational digital gamesen_US
dc.title.alternativeEğitsel dijital oyunlarla yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi: Dijital Türkçe öğrenim oyunlarının analiz edilmesi ve öğrencilerin eğitsel dijital oyunlardan yararlanma durumlarının ve görüşlerinin belirlenmesitr_TR
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hend_MOHAMED_ABDELMONEIM_HUSSEIN.pdf2.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons