Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22202
Title: Dil kökünde alveolar soft-part sarcoma
Other Titles: Alveolar soft-Part sarcoma in the base of tongue
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Patoloji Anabilim Dalı.
Tolunay, Şahsine
Erol, Oktan
Hekimgil, Mine
Keywords: Dil kökü
Alveolar
Soft-part
Tümör
Sarcoma
Histoloji
Issue Date: 1986
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tolunay, Ş. vd. (1986). ''Dil kökünde alveolar soft-part sarcoma''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(1-2-3), 87-91.
Abstract: Yumuşak dokunun ender gözlenen tümörlerinden biri olan "Alveolar Soft Part Sarcoma" histolojisi, sitolojisi ve ultrastrüktürel yapısı iyi tanımlanmış olan, ancak histogenezi halen tartışılan, daima fatal seyir gösteren bir sarkomadır. Bu çalışmada 18 yaşındaki bir kadın hastada gözlediğimiz tümörün çok ender rastlanan dil kökü tutuluşu bildirilmiştir.
Alveolar soft-part sarcoma is one of the uncommon tumors of soft-tissue, which is well defined in histological, cytological, and ultrastructural grounds, but of uncertain histogenesis and is invariably fatal. In this paper we have reported a case of 18 years old woman the rare location of the tumor in the base of tongue.
Description: VII. Ulusal Patoloji Kongresi,14-16 Mayıs 1986, İstanbul
URI: http://hdl.handle.net/11452/22202
Appears in Collections:1986 Cilt 13 Sayı 1-2-3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1-2-3_13.pdf1.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons