Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/20788
Başlık: Üretim ve pazarlama ilişkileri üretim programlarının hazırlanması
Yazarlar: Kern, Werner
Bursa Üniversitesi/İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi.
Yılmaz, Zekâi
Alptüzün, İlköz
Anahtar kelimeler: Üretim
Pazarlama
Üretim programı
Görev birleşimi
Hizmet programı
Görev birleşimi
Yayın Tarihi: 1981
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kern, W. (1981). "Üretim ve pazarlama ilişkileri üretim programlarının hazırlanması". çev. Zekâi Yılmaz ve İlköz Alptüzün. Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 175-189.
Özet: Hizmet programlarının, örneğin siyasal parti faaliyetlerini (tiyatro ve konferans gibi) düzenleyen programların, amacı , bu programları uygulamayı düşünenlerin arzularını yansıtmaktır. Programlar bilinçli olarak uygulanan düzenleme süreçlerinin sonucu olarak saptandığı takdirde plan olarak ,tanımlanabilirler. Ticari amaçta yönetilen teşebbüslerde düzenleme süreçlerinin temelinde genellikle , ticari davranışı belirleyen veya belirlemesi gereken rasyonellik prensibi yatmaktadır. Ancak her planın bir program biçiminde ifade edilmesi gerekmez. Fakat, ben genellikle, her programı bir planın parçası olarak görürüm. Zaman ve mekan boyutlarından bağımsız olan programlar büyük ölçüde: a) davranışla yükümlü kişiler için maddesel amaç verisini, ve b) bir görev kompozisyonunu, yani görev birleşimini konu edinmektedirler.
Açıklama: Federal Almanya Köln üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Genel İşletme ve Sanayi İşletmeciliği Kürsüsü Başkanı Prof . Dr. Werner Kern' e Nisan 1979'da Bursa ve İzmir'de verdiği bu konferansın yayın müsaadesi için teşekkür ederiz.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20788
Koleksiyonlarda Görünür:1981 Cilt 2 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
2_2_13.pdf4 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons