Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20432
Title: 1475 sayılı iş yasasında kadın işçileri koruyucu hükümler ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Kahyaoğlu, Gamze Akkuzu
Keywords: 1475 Sayılı iş yasası
Kadın işçiler
Koruyucu hükümler
Uluslararası sözleşmeler
Türkiye'de istatistikler
Hizmet sektörü
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kahyaoğlu, G. A. (1994). ''1475 Sayılı iş yasasında kadın işçileri koruyucu hükümler ve ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler''. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 179-186.
Abstract: Türkiye'de istatistiklerle kadını yorumlarsak, Ekim 1992 verileriyle toplam kadın nüfusu 8.785.960'dı . Yani toplam nüfus içindeki kadın oranı % 49.55 'dir. İşte istihdam edilen kadın oranı ise % 31 .07' dir. İstihdam edilen kadın nüfusun toplam iktisaden faal kadın nüfusun içindeki % .6 Iık kısmı tarım ,ormancılık ve balıkçılık sektöründe, % 7.7'si toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmetler sektöründe, % 6.8' i ise imalat sektöründe yer almaktadır. Bu kısa bilgilerden de anlaşılacağı gibi , Ülkemiz kalkınmasında önemli bir yeri olan tarım sektöründe büyük çoğunluğu sosyal güvenceden yoksun ve ücretsiz aile işçisi olarak kadınların istihdam piyasasına artan onların değişik sorunlarla karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20432
ISSN: 1301-3386
Appears in Collections:1994 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_16.pdf1.88 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons