Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20350
Title: Belirsizlik açıklayan kelimelerin belirsizlik dereceleri
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Gürsakal, Necmi
Keywords: Belirsizlik açıklayan kelimeler
Belirsizlik dereceleri
Psikoloji
Fizik
İstatistik
Disiplinler arası kavram
Issue Date: 1989
Citation: Gürsakal, N. (1989). "Belirsizlik açıklayan kelimelerin belirsizlik dereceleri". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1-2), 105-116.
Abstract: İnsan hayatının bir parçası olan belirsizlik, psikoloji, fizik, istatistik gibi çok çeşitli bilim dallarını ilgilendiren disiplinler arası bir kavramdır. Psikolojide stres, belirsizlik kavramı ile ilişkilendirilir. Fizikte quantum mekaniğinde, istatistikte ise özellikle olasılık konusunda ve istatistiğin diğer konularında söz konusu kavram büyük yer tutmaktadır. Bilindiği gibi tek bir olaya ilişkin belirsizlik, objektif veya subjektif olasılıklarla açıklanabilir. Bir olasılık dağılımının içerdiği belirsizlik ise standart sapma, varyans, değişim katsayısı gibi değişkenlik ölçüleri ile ölçülebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20350
Appears in Collections:1989 Cilt 10 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1-2_11.pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons