Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20346
Title: 1989'da gelen Bulgaristan göçmenlerinin hukuki durumu
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Aslan, İsmail Yılmaz
Keywords: 1989'da gelen Bulgaristan göçmenleri
İskan kanunu
Vergi muafiyeti
İskanlı göçmen
Serbest göçmen
Issue Date: 1989
Citation: Aslan, İ. Y. (1989). "1989'da gelen Bulgaristan göçmenlerinin hukuki durumu". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(1-2), 63-67.
Abstract: Bilindiği gibi 1989 yılında Bulgaristan'dan göçe zorlanarak üçyüzbinin üstünde Türk soyundan ve Müslüman Bulgar vatandaşı Türkiye'ye göç etmiştir. Bu zorunlu göçle ülkemize gelen göç menlerin hukuki durumlarında bir belirsizlik vardır. Genel olarak göçmenlerin hukuki, durumları çeşitli tarihlerde değişikliğe uğramış olan 14 Haziran 1934 tarihli İskan Kanununa tabidir. 16.6.1989 tarih 3583 sayılı kanunla bu kanuna eklenen 33. madde ile 1.1.1984 tarihinden beri Türkiye'ye göçe zorlanan Türk soylu kişilerin iskan kanununa tabi olacakları belirtilmiştir. Aynı madde iskan kanununda hüküm olmayan hallerde 2641 sayılı ve 17 Mart 1982 tarihli "Afganistan'dan Pakistan'a sığınan Türk Soylu Göçmenlerin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun" hükümlerinin kıyasen uygulanacağı amirdir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20346
Appears in Collections:1989 Cilt 10 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_1-2_7.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons