Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20125
Title: 1952 Mısır devrimi’nden arap baharı’na kadar geçen süreçte kıptîler
Other Titles: Coptsin the period from the Egyptian revolutionof 1952 to the Arab spring
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi.
0000-0001-7772-1189
0000-0003-4614-6235
Sert, Ekrem
Güç, Ahmet
Keywords: Dinler tarihi
Mısır
Ortodoks
Kıptî
Mısır devrimi
Din
Devlet
Arap baharı
Dinî özgürlük
History of religions
Egypt
Orthodox
Coptic
Egyptian revolution
Religion
State
Arab spring
Religious freedom
Issue Date: 23-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sert, E. ve Güç, A. (2020). "1952 Mısır devrimi’nden arap baharı’na kadar geçen süreçte kıptîler". Oksident, 2(2), 193-219.
Abstract: Mısır Ortodoks Kıptî Kilisesi Arap milliyetçiliğini esas alan 1952 Temmuz Devrimi’ne başlangıçta destek vermiştir. Ancak devrim sonrası hiçbir Kıptînin Devrim Konseyi içinde temsil edilmemesi Kıptîleri seçime dayalı siyasetten yavaş yavaş uzaklaştırıp Kilise’yi merkeze alan bir siyaset arayışına götürmüştür. Enver Sedat döneminde (1971-1981) Devlet-Kilise ilişkileri iyiden iyiye gerilmiştir. Kıptî Kilisesi Patriği III. Şunnûde (1971-2012) ortaya koyduğu tavırları, aldığı kararları ve devlete muhalif davranışları ile bu gerilimi zirveye taşımıştır. Kıptî Kilisesi’nin asırlardır devam eden din-devlet ayırımı anlayışı bu süreçte tartışma konusu olmuştur. Hüsnü Mübarek dönemi (1981-2011) ile Kıptîler büyük bir rahatlama sürecine girmişlerdir. Ancak Kıptîler, Mübarek döneminin halk ayaklanmaları ile son bulmasıyla birlikte kendilerini sahipsiz hissetmişlerdir. Kıptî Kilisesi, “Arap Baharı” olarak bilinen süreçte başlatılan halk ayaklanmalarına kurum olarak karşı çıkmıştır. Mısır halkının özgürlük arayışı ise bir başka bahara kalmış gibi görünmektedir.İki bin yıllık köklü bir geçmişi bulunan Kıptîlerin ve Kıptî Kilisesi’nin bütün tarihini ele almak bir makalenin sınırlarını aşacağından bu makalede, askeri bir darbe ile başlayan yaklaşık son yetmiş yıllık dönem ele alınmıştır.
The Egyptian Orthodox Coptic Church initially supported the July Revolution of 1952, based on Arab nationalism. However, the lack of representation of Copticswithin the Revolutionary Council in the post-revolutionary period has slowly moved the Copts away from elective politics and took them to a policy that puts the Church at the center. In the period of Anwar Sadat (1971-1981), state-church relations progressively deteriorated. The tension between the regime and the Church increased with the anti-governmental attitudes and decisions of Shenouda III, the patriarch of the Coptic Church (1971-2012). The understanding of religion-state separation of the Coptic Church, which has continued for centuries, has been discussed in this process. With Hosni Mubarak's (1981-2011) period, the Coptic Christians' condition relatively improved. However, after the end of Mubarak's period due to the popular uprisings, the Copts felt unprotected and abandoned. As an institution, the Coptic Church opposed the uprisings during the protests known as the "Arab Spring." The Egyptian people's quest for freedom seems to be delayed to another spring.It will exceed the limits of an article to cover the entire two thousand years of the Copts and the Coptic Church's long history. Hence, the article deals only with the last seventy-year period that started with a military coup.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Muhammet Tarakçı'in danışmanlığında Ekrem Sert tarafından yazılan “Mısır Kıpti Kilisesi ve Günümüzdeki Durumu" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1423626
https://doi.org/10.5281/zenodo.4394475
http://hdl.handle.net/11452/20125
ISSN: 2687-2749
Appears in Collections:2020 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_3.pdf760.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons