Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20121
Title: Emanuel Swedenborg’un cennet ve cehennem anlayışı
Other Titles: Emanuel Swedenborg’s conception of heaven and hell
Authors: Fortacı, Talha
Keywords: Emanuel Swedenborg
Cehennem
Cennet
Hıristiyanlık
Mistisizm
Heaven
Hell
Christianity
Mysticism
Issue Date: 1-Dec-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Fortacı, T. (2020). “Emanuel Swedenborg’un cennet ve cehennem anlayışı”. Oksident 2(2), 165-192.
Abstract: İsveçli bir bilim adamı, filozof, teolog ve mistik olan Emanuel Swedenborg, 1688-1772 yılları arasında yaşamıştır. 1741’de gördüğü rüyalar ve vizyonlar sebebiyle çok farklı deneyimleri yaşadığı bir döneme girmiştir. Bir anlamda kalp gözünün açıldığını ifade eden Swedenborg manevi dünyaya çeşitli seyahatler yaptığını, burada cennet ve cehennemi temaşa ettiğini, melekler gibi uhrevi varlıkları görüp bunlarla bizzat sohbet ettiğini kendi eserlerinde yazmıştır. Swedenborg metafizik âleme yaptığı bu seyahatlerin ve manevi varlıklarla kurmuş olduğu iletişimin boşuna olmadığını düşünmektedir. Nitekim Tanrı tarafından kendisine Hıristiyanlığı ıslah etme görevi verildiğine inanmaktadır ve bu amaçla birçok eser kaleme almıştır. Bu makale Hıristiyanlık tarihinin önemli figürlerinden olan Emanuel Swedenborg’un cennet ve cehenneme dair görüşlerini irdelemeyi hedeflemektedir. Yazdığı eserlerle birçok kişiye ilham kaynağı olan Swedenborg’un ölümden sonraki hayatla ilgili düşünceleri bizzat kendi eserlerine başvurularak incelenecek ve analiz edilecektir. Nihayetinde, edinilen bilgiler ışığında Swedenborg’un Hıristiyanlık tarihindeki yeri değerlendirilmeye çalışılacaktır.
Emanuel Swedenborg, a Swedish scientist, philosopher, theologian, and mystic, lived between 1688 and 1772. In 1741, due to his dreams and visions, he entered a time when he experienced quite different experiences. In his works, Swedenborg wrote that he went to the spiritual realm, saw heaven and hell there, saw spiritual beings such as angels, and chatted with them, communicating that he was enlightened spiritually in a way. Swedenborg wrote several works for this purpose, claiming that God had given him the mission of reforming Christianity. This essay explores one of the most influential figures in the history of Christianity, Emanuel Swedenborg’s views on heaven and hell. Additionally, by referring to his works, it explores and analyzes the thoughts of Swedenborg about life after death, who influenced many people with his works. Ultimately, in light of the data collected, it the position of Swedenborg in the history of Christianity.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1318828
https://doi.org/10.5281/zenodo.4309804
http://hdl.handle.net/11452/20121
ISSN: 2687-2749
Appears in Collections:2020 Cilt 2 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2_2_2.pdf759.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons