Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 695
Issue DateTitleAuthor(s)
2023-02-17Duygu koçluğu yaklaşımı uygulamasının 4-5 yaş grubu çocuklar üzerindeki etkilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesiKuru, Nalan; Kesmez, Şeyma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-4665-5291
2023-05-26Ortaokul matematik ders kitaplarındaki veri işleme öğrenme alanının matematik okuryazarlığı bağlamında incelenmesiArslan, Çiğdem; Erdoğan, Esra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-2269-2138
2023-06-23Dördüncü sınıf öğrencilerinin matematiksel okuryazarlık, rutin olmayan problemleri çözme ve matematik başarıları arasındaki ilişkiYazgan, Yeliz; Ocak, Kübra Akdeniz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı.; 0009-0005-1875-1472
2023-08-21The effects of using kahoot! as a digital tool on enhancing english vocabulary of secondary school students’ learning english as a foreign languageBaykent, Ufuk Özen; Kasap, Tuğba; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.; 0009-0008-3599-5120
2023-05-05Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre Covid 19 pandemisinin eğitim öğretim sürecine etkisi: Dicle Üniversitesi örneğiGüleç, Selma; Şahin, Suzan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-7408-5575
2023-06-23Türkçe öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri özyeterlilik algıları ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesiÇanaklı, Levent Ali; Sayın, Burak; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Türkçe Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-6449-4105
2023-06-21İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin algıladıkları anne baba tutumları ve sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkide eleştirel düşünmenin aracı rolüGültekin, Filiz; Zülbeari, Amine; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.; 0009-0007-5684-026X
2023-06-15Ortaokul öğrencilerinin sosyobilimsel bir konu olan orman yangınlarının çıkışına yönelik bilimsel muhakeme türlerinin incelenmesiÖzkan, Mustafa; Turan, Pembe; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-5106-5344
2023-02-17Türkçe öğretmenlerinin dijital okumaya ilişkin öz yeterlilik ve tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Bursa ili örneğiEnsar, Ferhat; Çete, Ali Emre; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Türkçe Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-1383-2562
2023-02-17Zihin yetersizliği olan öğrencilerin problem davranışlarının azaltılmasında küçük grupta uygulanan koşula dayalı olmayan pekiştirme uygulamasının etkililiğiToper, Özlem; Şenkal, Ali; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Anabilim Dalı/Zihin Engelliler Eğitim Bilim Dalı.; 0000-0001-7413-339X
2023-08-10Ortaöğretı̇m müzı̇k öğretı̇mı̇nde harmanlanmış öğrenme yaklaşımlarından ters yüz öğrenme modelı̇ uygulamasıSakı̇n, Ajda Şenol; Taşkıran, Nur Didem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğı̇tı̇mı̇ Anabı̇lı̇m Dalı/Müzı̇k Eğı̇tı̇mı̇ Bı̇lı̇m Dalı.; 0000-0002-6932-2097
2023-07-27Genişletilmiş klarnet tekniklerinin klarnet eğitiminde ve çağdaş Türk müziğinde kullanımına yönelik klarnet eğitimcilerinin görüşleriSakin, Ajda Şenol; Damar, Ali Taha; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğı̇tı̇mı̇ Anabı̇lı̇m Dalı/Müzı̇k Eğı̇tı̇mı̇ Bı̇lı̇m Dalı.; 0000-0003-4540-1820
2023-06-19Intercultural sensitivity in gaming communities: An investigation on the perceptions and practices of turkish university studentsKaratepe, Çiğdem; Higashihara, Nilüfer Erdur; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-1429-6725
2023-05-09Analyse de la satisfaction des étudiants apprenant le turc comme langue étrangère vis-à-vis de l’enseignement à distance en ligneAtan, Nurhayat; Diop, Taha; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı.; 0000-0001-7301-6829
2023-06-23Colourstrings yaklaşımının başlangıç düzeyı̇ özengen keman eğı̇tı̇mı̇nde kullanılabı̇lı̇rlı̇ğı̇ne ı̇lı̇şkı̇n eğı̇tı̇mcı̇ görüşlerı̇nı̇n değerlendı̇rı̇lmesıSakı̇n, Ajda Şenol; Aydın, Elif; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğı̇tı̇mı̇ Anabı̇lı̇m Dalı/Müzı̇k Eğı̇tı̇mı̇ Bı̇lı̇m Dalı.; 0000-0002-8618-2225
2023-07-278-11 yaş grubu çocuklarda vı̇yolonsel eğı̇tı̇mı̇nde kullanılan öğretı̇m yöntemlerı̇ ve metotlara yönelı̇k öğretı̇m elemanı görüşlerı̇Alıcı, Sezin; Azad, Dilan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğı̇tı̇mı̇ Anabı̇lı̇m Dalı/Müzı̇k Eğı̇tı̇mı̇ Bı̇lı̇m Dalı.; 0000-0001-5968-9453
2023-07-21Posner’ın program türlerine göre sosyal bilgiler öğretim programına ilişkin öğretmen görüş ve deneyimleriYurt, Eyüp; Ulukaya, Hilal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı.; 0000-0003-1204-6447
2023-07-03Öğretmen adaylarına oyun tabanlı öğrenme uygulaması geliştirme becerilerinin kazandırılmasıUysal, Ömer; Alagöz, Abdullah; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı/Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-3249-1716
2023-02-06Özel gereksinimli ve tipik gelişen çocuğa sahip ebeveynlerin çocukları ile etkileşimlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesiKurt, Mustafa; Korkusuz, Dilara; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Anabilim Dalı/Zihin Engelliler Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-4241-0791
2023-02-10Yedinci sınıfta çift odaklı öğretim modeli ile yapılan matematik okuryazarlığı öğretiminin değerlendirilmesiArslan, Çiğdem; Bulat, Menekşe; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-1208-9105
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 695