Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree Koleksiyon ana sayfası İstatistikler

Gözat
Yeni eklenen ögeler hakkında e-posta ile bildirim almak için bu koleksiyona üye olunuz. RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Koleksiyonun Öğeleri (Azalan sırasına Gönderi Tarihi göre sıralandı): 1 - 684 arası 1
Yayın TarihiBaşlıkYazar(lar)
2023-05-12An investigation of english language teachers’ reflectivity and abstraction skills through reflective journalsGürsoy, Esim; Eyisüren, İsmail İlkay; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-4635-8724
2023-06-14Başlangıç düzeyinde piyano eğitimi alan 15-16 yaş grubundaki öğrencilerin karşılaştıkları teknik sorunlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öğretmen görüşleriDemirci, Şirin Akbulut; Ceyhan, Şenay Savaş; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğı̇tı̇mı̇ Anabı̇lı̇m Dalı/Müzı̇k Eğı̇tı̇mı̇ Bı̇lı̇m Dalı.; 0000-0003-4345-8313
2023-05-26İlkokul öğrencilerinin dinleme stratejilerini kullanarak dinlediklerini anlama ve yazılı anlatıma aktarma becerilerinin geliştirilmesiBalantekin, Yakup; Çolak, Hazal; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-3107-3555
2023-06-16Yabancılara Türkçe öğretiminde Rus araştırmacı Yu. Şçeka’nın Intensivniy Kurs Turetskogo Yazika adlı kitabındaki dil bilgisi öğretimiÇınar, Minara Aliyeva; Starostina, Alena; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı.; 0009-0009-7313-357X
2023-05-25Biçimlendirici değerlendirme tekniklerinin ve biçimlendirici yoklama sorularının beşinci sınıf ‘’madde ve değişim’’ ünitesi kapsamında uygulanması: Bir eylem araştırmasıBulunuz, Nermin; Acar, Sara; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-7849-7737
2023-06-23Üniversite öğrencilerinin meslek seçiminde toplumsal cinsiyet rolü, kariyer kararlılığı ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesiYüksel, Asuman; Osmonova, Nargiza; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.; 0000-0001-6128-2679
2022-02-07Özel eğitim meslek okullarındaki müzik eğitimi uygulamaları ve müzik öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi (Ege Bölgesi örneği)Demirbatır, Rasim Erol; Aksoy, Münevver Gökçe; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğı̇tı̇mı̇ Anabı̇lı̇m Dalı/Müzı̇k Eğı̇tı̇mı̇ Bı̇lı̇m Dalı.; 0000-0001-7350-9164
2023-05-11Lise öğrencilerinin kariyer uyumu ve bilişsel esneklik düzeyleri arasındaki ilişkide analitik düşünmenin aracı rolüGültekin, Filiz; Alakuş, Ahmet; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.; 0000-0001-8733-4457
2023-05-11PQ4R üstbiliş okuma stratejisinin 7. sınıf öğrencilerinde üstbilişsel düşünmeye, okuduğunu anlamaya ve fen bilimleri dersi akademik başarısına etkisinin incelenmesiÇepni, Salih; Doğru, Merve; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-2522-5188
2023-02-17Duygu koçluğu yaklaşımı uygulamasının 4-5 yaş grubu çocuklar üzerindeki etkilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesiKuru, Nalan; Kesmez, Şeyma; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-4665-5291
2023-05-26Ortaokul matematik ders kitaplarındaki veri işleme öğrenme alanının matematik okuryazarlığı bağlamında incelenmesiArslan, Çiğdem; Erdoğan, Esra; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Matematik Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-2269-2138
2023-06-23Dördüncü sınıf öğrencilerinin matematiksel okuryazarlık, rutin olmayan problemleri çözme ve matematik başarıları arasındaki ilişkiYazgan, Yeliz; Ocak, Kübra Akdeniz; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı.; 0009-0005-1875-1472
2023-08-21The effects of using kahoot! as a digital tool on enhancing english vocabulary of secondary school students’ learning english as a foreign languageBaykent, Ufuk Özen; Kasap, Tuğba; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.; 0009-0008-3599-5120
2023-05-05Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre Covid 19 pandemisinin eğitim öğretim sürecine etkisi: Dicle Üniversitesi örneğiGüleç, Selma; Şahin, Suzan; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-7408-5575
2023-06-23Türkçe öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri özyeterlilik algıları ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesiÇanaklı, Levent Ali; Sayın, Burak; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Türkçe Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-6449-4105
2023-06-21İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin algıladıkları anne baba tutumları ve sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkide eleştirel düşünmenin aracı rolüGültekin, Filiz; Zülbeari, Amine; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı.; 0009-0007-5684-026X
2023-06-15Ortaokul öğrencilerinin sosyobilimsel bir konu olan orman yangınlarının çıkışına yönelik bilimsel muhakeme türlerinin incelenmesiÖzkan, Mustafa; Turan, Pembe; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı/Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0002-5106-5344
2023-02-17Türkçe öğretmenlerinin dijital okumaya ilişkin öz yeterlilik ve tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Bursa ili örneğiEnsar, Ferhat; Çete, Ali Emre; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Türkçe Eğitimi Bilim Dalı.; 0000-0003-1383-2562
2023-02-17Zihin yetersizliği olan öğrencilerin problem davranışlarının azaltılmasında küçük grupta uygulanan koşula dayalı olmayan pekiştirme uygulamasının etkililiğiToper, Özlem; Şenkal, Ali; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Özel Eğitim Anabilim Dalı/Zihin Engelliler Eğitim Bilim Dalı.; 0000-0001-7413-339X
2023-08-10Ortaöğretı̇m müzı̇k öğretı̇mı̇nde harmanlanmış öğrenme yaklaşımlarından ters yüz öğrenme modelı̇ uygulamasıSakı̇n, Ajda Şenol; Taşkıran, Nur Didem; Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğı̇tı̇mı̇ Anabı̇lı̇m Dalı/Müzı̇k Eğı̇tı̇mı̇ Bı̇lı̇m Dalı.; 0000-0002-6932-2097
Koleksiyonun Öğeleri (Azalan sırasına Gönderi Tarihi göre sıralandı): 1 - 684 arası 1