Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19970
Title: Kütüphanelerin işbirliği ve karar verme süreçlerinin oyun teorisi açısından değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of libraries’ cooperation and decision-making processes in terms of game theory
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı.
0000-0003-3388-356X
Bayram, Elif İbşiroğlu
Keywords: İşbirliği
Karar verme
Kütüphanecilik
Kütüphaneler
Oyun teorisi
Cooperation
Decision-making
Librarianship
Libraries
Game theory
Issue Date: 9-Nov-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayram, E. İ. (2020). "Kütüphanelerin işbirliği ve karar verme süreçlerinin oyun teorisi açısından değerlendirilmesi". Türk Kütüphaneciliği, 34(4), 790-797.
Abstract: Oyun teorisi matematik alanında ortaya çıkmış bir model olup ekonomiden bilgisayar bilimlerine kadar birçok disiplinde kendine yer bularak, günümüzün popüler bir konusu haline gelmiştir. Rekabet, çatışma, işbirliği ve karar verme unsurlarına sahip olan modelin oyun teorisi olarak adlandırılması birden fazla karar alıcının etkileşimde bulunmasına bağlı olmakta, bireysel olarak alınan kararlar oyun teorisinin kapsamına girmemektedir. Bu yazıda genel olarak oyun teorisine ilişkin açıklamalara yer verilmiş ve kütüphanelerarası rekabet, işbirliği ve kütüphane yönetimlerinin karar verme süreçleri oyun teorisi açısından değerlendirilmiştir
Game theory is a model that emerged in the field of mathematics and has become a popular subject of today, finding a place in many disciplines from economics to computer science. The model, which has competition, conflict, cooperation and decision-making elements, is called game theory, depending on the interaction of more than one decision-maker, and individual decisions are not included in the scope of game theory. In this paper, explanations about game theory are given in general and interlibrary competition, cooperation and decisionmaking processes of library administrations are evaluated in terms of game theory.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1327390
http://hdl.handle.net/11452/19970
ISSN: 2147-9682
Appears in Collections:Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı / The Head of Library and Documentation

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elif_İBŞİROĞLU_BAYRAM_TK_34_4.pdf621.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons