Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19726
Title: Yüksek öğretimde sigortacılık
Authors: Öçal, Akar
Keywords: Yüksek öğretim
Sigortacılık
Sigorta mukaveleleri
Fayda önem ve lüzum
Issue Date: 1972
Publisher: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Citation: Öçal, A. (1972). "Yüksek öğretimde sigortacılık". Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1(1), 262-267.
Abstract: Sigortacılığın gelişmesinde öğretimin büyük rolü vardır. Gerçekten sigortacılığın gelişmesi akdedilen sigorta mukavelelerinin artmasına; sigorta mukaveleleri sayısının artması ise büyük ölçüde sigorta ettirenlerin sigortanın fayda, önem ve lüzumuna inanmalarına bağlıdır. Sigorta ettirenler sigorta hakkında gerekli şekilde aydınlatılmış, onun önem ve faydası hakkında iyice bilgi sahibi kılınmış iseler, sigortacılığın gelişmesindeki en önemli şartlar yerine getirilmiş demektir. Öğretimin sigorta mukavelesinin öteki âkidi durumunda olan sigortacı bakımından da büyük önemi vardır. Sigortacılığın gelişmesi aynı zamanda ehil ve bilgili personelin; aydın, inandırıcı yardımcıların çalışmasına da bağlıdır. Bu sebeple sigortacılık öğretimi her iki âkit bakımından da önemlidir ve üzerinde titizlikle durulması gereken bir konudur.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19726
Appears in Collections:1972 Cilt 1 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_1_15.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons