Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19723
Başlık: Türk basını ve basın ilân kurumu üzerine bir istatistik araştırma
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Serper, Özer
Anahtar kelimeler: Türk basını
Basın ilan kurumu
İstatistik araştırma
Gazate
Yayın Tarihi: 1972
Yayıncı: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Atıf: Serper, Ö. (1972). "Türk basını ve basın ilân kurumu üzerine bir istatistik araştırma". Akademi: Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, 1(1), 198-232.
Özet: Okunması bugün bütün dünyada günlük alışkanlık haline gelen gazete; dolar veya altın gibi kalkınmanın derecesini tayin eden bir ölçü olarak kullanılmaktadır. UNESCO'nun yayınladığı bir istatistiğe göre, dünya nüfusunun % 70 inin yaşadığı 100 civarında ülke (kalkınmamış) sayılmaktadır. Bunun için mihenk taşı şudur: «Her iki aileye bir gazete, her dört aileye bir radyo alıcısı ve her on aileye bir televizyon cihazı isabet etmiyorsa, o ülke kalkınmamıştır.»
Açıklama: Araştırmamızda kullandığımız verilerin büyük bir kısmı Basın İlan Kurumu İstatistik Şubesi kanaliyle temin edilmiş, fakat yer darlığı sebebiyle bu veriler etüde eklenememiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/19723
Koleksiyonlarda Görünür:1972 Cilt 1 Sayı 1

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
1_1_12.pdf7.18 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons